HKU

Het kennisprogramma Kunsteducatie en Diversiteit bevordert kennisdeling in kunst- en cultuureducatie en diversiteit
.

In navolging van de landelijke Code Culturele Diversiteit is vanuit het ontwikkelprogramma een standaard ontwikkeld die docenten stimuleert om niet alleen in randvoorwaarden over diversiteit te denken, maar ook inhoudelijk. Hoe kun je diversiteit in het onderwijs aandacht geven?


Daarnaast is binnen HKU aandacht voor Internationalisation at Home. Dit houdt in dat we studenten de kans geven om interculturele vaardigheden op te doen, ook als ze niet naar het buitenland gaan. De kennis op dit gebied wordt gebundeld, om interculturele dimensie van het onderwijs te versterken.

Doelen

Doel van dit ontwikkelprogramma is kennisdeling tussen opleidingen en docenten stimuleren op het gebied van kunst- en cultuureducatie en diversiteit
. Dit houdt in:


  • De samenhang tussen interculturele, internationale en ondernemende competenties van programma’s in opleidingen mede expliciteren en begeleiders en docenten ondersteunen in hoe zij deze competenties bij studenten kunnen stimuleren.
  • de innovatie van het onderwijsaanbod vanuit diversiteitsdenken  stimuleren (capaciteitsopbouw)

  • netwerken op gebied van interculturele kunsteducatie onderhouden en aan HKU verbinden.

Contact

Meer informatie?

Telefoon: 030-2349552.

Mail: expertisecentrumeducatie@hku.nl