HKU

Een verkennend onderzoek naar duurzaamheid en creativiteit aan de hand van interviews met (creatieve) professionals.

In 2012 tekende HKU net als andere Utrechtse kennisinstellingen een Energieconvenant met de gemeente Utrecht om bij te dragen aan het klimaatneutraal maken van de stad Utrecht.


Dat bracht binnen HKU de vraag op tafel in hoeverre de verschillende <i>schools</i> bijdragen aan kunstenaars, kunstmanagers, ontwerpers en kunstvakdocenten die in hun manier van werken zelf ook duurzaam bijdragen aan onze samenleving. Tenslotte leidt de HKU de dromers, doeners en denkers voor de kunsten van de toekomst op.

Verslag van het onderzoek

HKU heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar creativiteit en duurzame ontwikkeling. Wie houden zich hiermee bezig, wat zijn hun ervaringen, welke meerwaarde zien zij in de verbinding en tegen welke dilemma’s lopen ze aan? Hiervoor zijn interviews gehouden met diverse mensen en organisaties in Nederland en Vlaanderen.


De uitgave "Duurzame creativiteit" geeft een verslag van dit onderzoek en verkent hoe je deze bevindingen kunt gebruiken om creativiteit en duurzame ontwikkeling op een organische manier een plek te geven in het kunstonderwijs.

Publicatie downloaden

De publicatie is hieronder te downloaden. Voor wie meer wil weten over het onderzoek, zijn aanvullende documenten beschikbaar.