HKU

Het kennisprogramma Creatief vermogen stimuleert duurzame samenwerking tussen verschillende partners op het gebied van kunsteducatie.

Creatief Vermogen Utrecht is een partnerschap van verschillende organisaties in Utrecht die zich bezighouden met kunsteducatie. Ons doel is met elkaar in kaart brengen hoe je basisscholen stimuleert creatief vermogen als leergebied serieus te nemen en in te bedden in het onderwijs.


Onder creatief vermogen verstaan we het ontdekken, stimuleren en borgen van de unieke veelheid aan soorten creativiteit die je in een (educatieve) omgeving tegenkomt. Deze verscheidenheid beelden we uit als een diamant: veelzijdig, met een schittering ongeacht van welke kant je het bekijkt.


Meer informatie: Website | Facebook | LinkedIn  | Publicatie (pdf) | Boek bestellen

Praktijk begrijpen en duiden

Onze uitdaging was elf bestaande creatieve partnerschappen te overstijgen en collectief een gedeeld begrippenkader, een leerlijn met methodiek en wederzijdse deskundigheidsbevordering te bewerkstelligen.


Daartoe hebben we de afgelopen jaren inspirerende gasten op bezoek gehad die ons kwamen inwijden in theorieën over leren, creativiteit en groeiprocessen, deden we literatuurstudie over centrale begrippen en probeerden we met elkaar ieders praktijk te begrijpen en te duiden.

Lerend netwerk

Naast de uitvoering en experimenten per school, vormen de partnersmet elkaar een lerend netwerk. Met elkaar werken ze aan een gezamenlijk begrippenkader, delen en ontwikkelen ze kennis met betrekking tot creatief vermogen.


Ontwikkeltraject Creatief vermogen Utrecht is een samenwerkingsverband tussen HKU, UCK, twaalf culturele instellingen en drieëntwintig basisscholen in Utrecht.

Doelen

  • Deskundigheid ontwikkelen rond samenwerkingsprocessen.
  • Daaruit voortkomende methodieken op het gebied van kunsteducatie verbinden aan HKU.
  • Nieuwe kennis over creatieve partnerschappen en netwerk-samenwerking vergaren, ontwikkelen en verdiepen door middel van onderzoek, deelname aan innovatieve projecten en publicaties.
  • Interne kennis van studenten en docenten over creatieve partnerschappen en netwerk-samenwerking verbinden en verdiepen.

Contact

Meer informatie?

Telefoon: 030-2349552.

Mail: expertisecentrumeducatie@hku.nl