HKU

Het kennisprogramma Creatief Vermogen Utrecht stimuleert duurzame samenwerking tussen verschillende partners op het gebied van kunsteducatie.

'Samen ontwikkelen en verankeren wij creatief vermogen in het primair onderwijs.'

Over Creatief Vermogen Utrecht

Creatief Vermogen Utrecht (CVU) is een lerend netwerk van 30 scholen en 11 culturele instellingen. Samen richten ze zich op het ontplooien en verankeren van kunsteducatie in het onderwijs. Vanuit creatief partnerschappen (meerjarige samenwerkingen) die zij met elkaar aangaan, wordt kennis ontwikkeld en gedeeld. De penvoerder van CVU is TivoliVredenburg en de HKU is kennispartner.


Onder creatief vermogen verstaan we het ontdekken, stimuleren en borgen van de unieke veelheid aan soorten creativiteit die je in een (educatieve) omgeving tegenkomt. Deze verscheidenheid beelden we uit als een diamant: veelzijdig, met een schittering ongeacht van welke kant je het bekijkt.

Doelen

Onze gedeelde missie is kinderen op jonge leeftijd de kracht van creativiteit mee te geven. Onze visie: Laat kinderen schitteren! We vinden het belangrijk dat ze met hun eigen fantasie, op hun eigen manier en door uit te proberen of te onderzoeken, nieuwe ideeën, oplossingen, of dingen kunnen bedenken of maken.

  • Deskundigheid ontwikkelen rond samenwerkingsprocessen.
  • Daaruit voortkomende methodieken op het gebied van kunsteducatie verbinden aan HKU.
  • Nieuwe kennis over creatieve partnerschappen en netwerk-samenwerking vergaren, ontwikkelen en verdiepen door middel van onderzoek, deelname aan innovatieve projecten en publicaties.
  • Interne kennis van studenten en docenten over creatieve partnerschappen en netwerk-samenwerking verbinden en verdiepen.Meer informatie

Contact

Meer informatie? Kijk op de website creatiefvermogenutrecht.nl of mail naar info@creatiefvermogenutrecht.nl.