HKU

Hier lees je meer over de selectie en toelating voor HKU Games en Interactie en de uitstroom richting werkveld.

HKU selecteert streng om de kwaliteit van haar opleidingen te waarborgen en voor een gezonde uitstroom richting de arbeidsmarkt te zorgen. Daarmee willen we de meest talentvolle en gemotiveerde studenten een kans geven en daarnaast verzadiging van de arbeidsmarkt beperken.


Naar aanleiding van recente berichtgeving over een disbalans tussen het aantal jaarlijkse afgestudeerden en vacatures in de gamesindustrie hechten we eraan om een aantal zaken op een rij te zetten. HKU selecteert namelijk streng om de kwaliteit van haar opleidingen te waarborgen en voor een gezonde uitstroom richting de arbeidsmarkt te zorgen.

 

Het aantal aanmeldingen bij HKU Games en Interactie betrof 546 voor het studiejaar 2015-2016. Daarvan zijn na het succesvol doorlopen van de toelatingsprocedure 97 studenten toegelaten, wat neerkomt op zo’n 17 procent.

 

Voor het studiejaar 2014-2015 gaat het om 426 aanmeldingen waarvan 89 studenten zijn toegelaten (21 procent). De uitstroom richting werkveld of vervolgstudie betrof dat jaar 87 studenten. Voor 2013-2014 is het aantal aanmeldingen 332 waarvan 96 zijn toegelaten (ruim 28 procent). Dat jaar stroomden in totaal 66 studenten uit.

 

Uit deze cijfers blijkt dat het aantal aanmeldingen de laatste jaren weliswaar toeneemt, maar dat het aantal aangenomen studenten aan HKU Games en Interactie nagenoeg gelijk blijft. Procentueel gezien daalt het aantal toegelaten studenten zelfs. Met een strenge selectie willen we de meest talentvolle en gemotiveerde studenten een kans geven en daarnaast verzadiging van de arbeidsmarkt beperken.

 

Uit de studiebijsluiter komt naar voren dat van de HKU-afstudeerders Games en Interactie 58 procent na 1,5 jaar werk op niveau heeft. Deze gegevens zijn afkomstig van onderwijsplatform Studiekeuze 123. De afgelopen 10 jaar zijn 322 personen afgestudeerd aan de gamesopleidingen van HKU. Een rondgang langs alumni door HKU leert dat meer dan de helft in de gamesindustrie aan de slag is. De overige alumni komen terecht in de bredere creatieve industrie of in sectoren als de ICT.

 

Onze afstudeerders zijn creatief ingestelde mensen die vanuit passie het werkveld willen betreden. Deze passie kenmerkt kunstonderwijs in het algemeen, maar we zien het als onze verantwoordelijkheid om studenten de nodige ondernemersvaardigheden bij te brengen door dit op te nemen in het onderwijsprogramma. Via ons multidisciplinair projectonderwijs waarbij ze werken met echte opdrachtgevers en eindgebruikers maken onze studenten vroegtijdig kennis met het toekomstige werkveld.