HKU

Na aanmelding via Studielink wordt contact met je opgenomen voor de toelatingsprocedure. Hierbij bekijkt de toelatingscommissie of je over voldoende beeldende en creatieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen beschikt om toegelaten te worden tot een opleiding.

Afhankelijk van de bacheloropleiding die je kiest, geldt dat 1 op de 4 tot 1 op de 8 aanmelders wordt toegelaten.


Vooropleiding

Je dient minimaal te beschikken over een vwo-, havo-, mbo (niveau 4)- of een gelijkwaardig diploma. Als je havo doet met een CM-profiel, is het voor deze opleiding verplicht om ook wiskunde in je pakket te hebben. Daarnaast moet je over voldoende artistieke aanleg beschikken.

Algemene toelatingseisen HKU-bachelors

Toelatingsopdrachten

De toelatingsprocedure bestaat uit verschillende onderdelen: een motivatiebrief, een ontwerpopdracht die je thuis moet maken en een presentatie van eigen werk (je portfolio). Nadat de toelatingscommissie je ingeleverde werk online heeft beoordeeld, volgt bij een positief resultaat een toelatingsgesprek.

De opdrachten zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van jezelf en je talenten. De toelatingscommissie moet aan de uitwerking van je opdrachten kunnen zien wat je ideeën zijn en wat je kunt. Het is in jouw en ons belang dat student en opleiding goed bij elkaar passen.

Voor wie?

• Je bent geïnteresseerd in ontwerpen, vormgeven, problemen oplossen, menselijke motivatie en interactie.
• Je wilt graag meer weten over hoe websites, smart devices, apps en andere technologie worden bedacht, gemaakt, getest en in de markt gezet wordt.
• Je bent creatief en vindt het leuk om projecten te doen met medestudenten.
• Je wilt je ideeën goed leren beargumenteren en probeert graag verschillende ontwerpen uit.
• Je vindt het leuk om nieuwe dingen te leren in een vakgebied dat zich heel snel ontwikkelt.

Hoe werkt het?

Nadat je je portfolio hebt samengesteld en de ontwerpopdracht hebt gemaakt en gepresenteerd in een filmpje, kan je deze uploaden samen met je motivatiebrief op de digitale omgeving die hiervoor is ingericht. Na de deadline voor de toelatingsronde waaraan je deelneemt, gaat de toelatingscommissie je werk beoordelen.

Aan de hand van de gemaakte opdrachten nodigt de commissie een aantal mensen uit voor een toelatingsgesprek. In sommige gevallen kan het voorkomen dat je geschikt wordt geacht voor meerdere richtingen: de toelatingscommissie zal hier altijd rekening mee houden bij het beoordelen. Wanneer je niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, betekent dit dat je bent afgewezen voor de richting waarvoor je toelating deed. Je ontvangt altijd het beoordelingsformulier van je werk per post thuis.

Toelatingsdata

Data nog bekend te maken.

Kan ik me nog aanmelden?

Kijk op de centrale pagina Status Toelatingen om te zien voor welke opleidingen aanmelding nog mogelijk is.

Uitslag

Nadat je op gesprek bent geweest, krijg je per e-mail bericht of je bent toegelaten (en voor welke afstudeerrichting) of bent afgewezen. Je ontvangt altijd per post thuis het beoordelingsformulier van de toelatingscommissie. Nadere toelichting op de beoordeling kan helaas niet worden gegeven.

Waar moet een portfolio uit bestaan?

Het portfolio is een overzicht van je eigen werk aan de hand waarvan wij ons een beeld kunnen vormen betreffende het niveau, de ontwikkeling, de ontwerpkeuzes, de technische beheersing en het artistieke niveau van jou als potentieel student.

Daartoe dient het werk in het portfolio o.a. te voldoen aan:
• variatie in onderwerp (niet alleen anime en fan-art)
• variatie in technieken (tekenen, schilderen, fotografie, klei, houtskool, kleur, zwart-wit)
• verschillende stadia van voltooiing (niet alleen gelikte eindwerkstukken maar ook schetsen ed.)
• verschillende data van vervaardiging (geeft ons inzicht in ontwikkeling).

Waar is de toelating?

Interaction Design wordt gegeven aan HKU Games en Interactie. Als je wordt aangenomen ga je studeren aan de IBB-laan in Utrecht.


Bekijk HKU Games en Interactie

Aanmelden in het kort

1. Meld je met je DigiD aan via Studielink


2. Doe toelatingsexamen

3. Schrijf je in via Studielink