HKU

Kennis van de architectuur combineren met een unieke, brede blik, en zo je eigen definitie ontwikkelen van ruimtelijk ontwerp: dat is de rode draad van deze opleiding. In vier jaar leer je hier concreet vorm aan geven, zodat je het werkveld in kunt stappen op de manier die jij wilt.

Opbouw van de studie

Tijdens je hele studie werk je met verschillende ontwerpers aan opdrachten en projecten. Je volgt artistiek beeldende lessen en je krijgt inzicht in vakaspecten van de architectuur, zoals bouwkunde, materiaalgebruik en technisch tekenen. Ook leer je in cultuurstudies omgaan met onderzoek en cultuurhistorische kennis, en leer je theorieën ontwikkelen rond het gebruik en de inrichting van ruimtes.

Aan het eind van elk blok van acht weken worden de vakken getoetst. In januari en mei van de eerste twee jaar beoordelen de docenten in een commissie de samenhang van je werk. Een tutor ondersteunt je en helpt je tijdens je hele studie bij je profilering en je studieproces.

De hele studie lang kun je werken in de studio en gebruik maken van verschillende werkplaatsen. In de werkplaatsen kun je je verdiepen en experimenteren, bijvoorbeeld met houtbewerkingstechnieken of technieken zoals 3D-printen en lasersnijden.

Eerste en tweede jaar

In de eerste twee jaar verken en verdiep je je creatieve kwaliteiten en vaardigheden. In deze jaren zijn de vakken die je volgt ingedeeld in vijf studielijnen. Jaar één en twee eindigen in het laatste blok elk met een integraal project, waarbij de vijf studielijnen samenkomen.

• Integraal Ontwerpen is gericht op het ontwikkelen van je creatieve proces en je eigen ontwerpprincipes.
• Beeld, Skillslab en Vaktechniek leren je de technische en artistieke vaardigheden die je nodig hebt om te experimenteren, je creatieve proces uit te werken, te ontwikkelen en te visualiseren.
• Cultuurstudies is gericht op inhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden. Hiermee kun je een eigen visie op je vakgebied ontwikkelen en daarover communiceren.
• Positionering en Ontwikkeling is erop gericht je te ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling en het regisseren van je opleiding en studieproces.
• In het Keuzeprogramma volg je twee keer per jaar seminars naar keuze, waarin je medestudenten ontmoet uit verschillende studierichtingen binnen de HKU.

Derde jaar

In jaar drie van de opleiding kies je met je werk een positie, door de ontwerpprincipes die je hebt ontwikkeld te koppelen aan de wereld om ons heen. In het eerste half jaar werk je aan een project over een actueel onderwerp, dat je vanuit je eigen fascinatie opzet. Hier kies je zelf een medium bij en zet je de vijf studielijnen uit de eerdere jaren bij in. De tweede helft van het jaar ga je op expeditie (stage/exchange of minor) in Nederland of het buitenland.

Vierde jaar (examenjaar)

In dit jaar profileer je jezelf verder en kom je naar buiten als ontwerper. De eerste helft van het studiejaar werk je aan het afstudeerproject. De tweede helft van het jaar is het tijd om je aan de buitenwereld te presenteren en je voor te bereiden op de volgende stap na je studie. Je onderzoekt en laat zien hoe je jezelf in het vakgebied een plek wilt geven. Het resultaat presenteer je aan het einde van het schooljaar op de eindexpositie.

Tijdens de opleiding maak je kennis met experts uit verschillende delen van het vakgebied en doe je mee aan projecten en opdrachten die bij de verschillende rollen in het vakgebied horen. Zo kun je ervaren hoe jouw ontwerpideeën en interesses bij verschillende opvattingen van ruimtelijk ontwerp passen, en waar jouw plek in het vakgebied is.

Minor

Als student aan HKU Design kun je een Minor volgen buiten of binnen de HKU. Bijvoorbeeld de Minor Creatieve Ontwerpprocessen, Business Design Lab of Creatief Ontwerp: Future Health.

Buitenland

HKU biedt je de mogelijkheid een tijdje in het buitenland te studeren. Bijvoorbeeld via een uitwisseling met een buitenlandse opleiding in de eerste helft van het derde jaar. Ook kiezen veel studenten ervoor om de tweede helft van het derde jaar een stage in het buitenland te doen.

Graad/Titel

Deze studie geeft je de graad Bachelor of Arts. Op je diploma staat Spatial Design als afstudeerrichting vermeld. Wil je de architectentitel voeren, dan kun je na je Bachelor of Arts een master volgen. Dit kan aan HKU bij de Master Interieurarchitectuur (HKU MIA). Daarna sluit je je studie voor de architectentitel af met een beroepservaringsperiode.

Lees meer over de >> Master Interieurarchitectuur

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen! Of neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030-2091540.