HKU

Deze voltijdstudie duurt vier jaar en bestaat, naast individuele begeleiding en lessen in groepsverband, voor een groot deel uit zelfstudie.

Beeldende lessen en vaardigheden

Je werkt met diverse ontwerpers aan opdrachten en projecten. Je volgt artistiek beeldende lessen en je leert inzicht krijgen in vakaspecten als bouwkunde, materiaalgebruik en technisch tekenen. Ook leer je in cultuurstudies omgaan met onderzoek, cultuurhistorische kennis en theorievorming.

 

De vakken worden aan het einde van elk blok van 8 weken getoetst. Na twee blokken beoordelen docenten in commissie de samenhang van je werk. Gedurende de vier jaar van je studie wordt je in je studieproces ondersteund door een tutor.

 

Gedurende je hele studie kun je werken in de studio en staan er verschillende werkplaatsen tot je beschikking. In de werkplaatsen kun je je verdiepen en experimenteren in bijvoorbeeld houtbewerkingstechnieken of technieken zoals 3D-printen en lasersnijden.

Eerste en tweede jaar

De eerste twee jaar van de studie staan in het teken van het verkennen en verdiepen van je creatieve kwaliteiten en vaardigheden. In deze jaren zijn de vakken die je volgt ingedeeld in vijf studielijnen. In jaar één en twee vindt in het laatste blok een integraal project plaats waarbij de vijf studielijnen samenkomen.

• Integraal Ontwerpen is gericht op het ontwikkelen van een creatief proces en eigen ontwerpprincipes.
• Beeld, Skillslab en Vaktechniek leert je omgaan met de technische en artistieke vaardigheden die je nodig hebt om te experimenteren, je creatieve proces uit te werken, te ontwikkelen en te visualiseren.
• Cultuurstudies is gericht op inhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden, waarmee je een eigen visie op je vakgebied ontwikkelt en daarover leert communiceren.
• Positionering en Ontwikkeling is er als studielijn op gericht je te ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling en het regisseren van je opleiding en studieproces.
• In het Keuzeprogramma volg je gedurende elk blok twee weken seminars of projecten naar keuze en kun je een individuele studieactiviteit (ISA) doen: een zelf geformuleerd project of ambitie waar je studiepunten mee haalt.

Derde jaar

In jaar 3 van de opleiding positioneer je je met je werk door je ontwikkelde ontwerpprincipes te koppelen aan de wereld om ons heen. In het eerste half jaar werk je aan een project over een actueel onderwerp dat je vanuit je eigen fascinatie opzet. Hier kies je zelf een medium bij en zet je de vijf studielijnen uit de eerdere jaren integraal in. De tweede helft van het jaar ga je op expeditie (stage en/of exchange) in Nederland of het buitenland.

Vierde jaar (examenjaar)

Tijdens jaar 4 profileer je jezelf verder en treed je actief naar buiten als ontwerper. De eerste helft van het studiejaar werk je aan een interdisciplinair groepsproject met externe partijen. De tweede helft van het jaar is het tijd voor je afstudeerproject. Het onderzoek en het eindresultaat waarmee je jezelf in het vakgebied een plek wilt geven presenteer je aan het einde van het jaar op de eindexamenexpositie.

Tijdens de opleiding maak je kennis met experts uit verschillende delen van het vakgebied en neem je deel aan projecten en opdrachten die bij de verschillende rollen in het vakgebied horen. Zo kun je ervaren hoe jouw ontwerpideeën en interesses bij verschillende opvattingen van ruimtelijk ontwerp passen.

Buitenland

Als student aan HKU Design kun je een tijdje in het buitenland studeren. Bijvoorbeeld via een uitwisseling met een buitenlandse opleiding in de eerste helft van het derde jaar. Ook kiezen veel studenten ervoor om de tweede helft van het derde jaar een stage in het buitenland te doen.

Graad/Titel

Na het behalen van deze studie krijg je de graad Bachelor of Arts. Op je diploma staat naast de graad, Spatial Design als afstudeerrichting vermeld.

Voor het voeren van de architectentitel, volg je na je Bachelor of Arts een master. Dit kan aan de HKU bij de Master Interieurarchitectuur (HKU MIA). Daarna sluit je je studie voor de architectentitel af met een beroepservaringsperiode.

Meer over de Master Interieurarchitectuur

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen of neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030-2091540.