HKU

Jouw persoonlijke ontwerperschap ontwikkelen door middel van voortdurend onderzoek en zelfreflectie: dat is de rode draad van deze opleiding. In vier jaar leer je hier zelf vorm aan geven, op de manier die jij wilt.

Ontwerperschap ontwikkelen

In ontwerplessen werk je aan opdrachten en projecten onder begeleiding van verschillende ontwerpers. In designlab experimenteer je met technieken en materialen waarmee je je ontwerperschap steeds verder opbouwt. Ook volg je lessen cultuurstudies waarin onderzoek, cultuurhistorische kennis en theorievorming aan bod komen. Al vanaf jaar 1 ontmoet je studenten van andere disciplines en zijn er mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling.

Er is veel begeleiding en er zijn veel momenten waarop je feedback krijgt. Na elk programmaonderdeel vindt een beoordeling plaats. Na twee blokken beoordelen docenten in commissie de samenhang van je werk. Een tutor begeleid je gedurende de studie in je studieloopbaan.

Gedurende je hele studie kun je werken in de studio en staan er verschillende werkplaatsen tot je beschikking. Je kunt je bijvoorbeeld verdiepen in materiaalbewerking in hout- en metaalwerkplaats, met druktechnieken in texspace of experimenteren met nieuwe technieken in de blackbox of in makerspace waar je onder andere kunt 3D-printen en lasersnijden.

Jaar 1 en 2

In de eerste twee jaar verken en verdiep je je creatieve kwaliteiten en vaardigheden. De vakken die je volgt zijn ingedeeld in studielijnen die onderling samenhangen. In blok vier heb je telkens een integraal project waarbij de studielijnen samenkomen. In jaar twee werk je in dit blok interdisciplinair en met opdrachtgevers.

• Ontwerpen is gericht op het ontwikkelen van een creatief proces en een eigen ontwerpbenadering of werkwijze.
• Designlab leert je experimenteren met technische en artistieke mogelijkheden die ontwerpers tot hun beschikking hebben en deze in je eigen werkwijze toe te passen.
• Cultuurstudies is gericht op inhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden, waarmee je een eigen visie op je vakgebied ontwikkelt en daarover leert communiceren.
• Positionering en Ontwikkeling is er als studielijn op gericht je te ondersteunen bij je ontwikkeling als ontwerper en het regisseren van je opleiding en studieproces richting het werkveld.
• In jaar 1 en 2 zijn er twee HKU brede seminars waar je uit kunt kiezen. Je ontmoet studenten van andere studierichtingen en verbreedt je horizon.

Jaar 3 en 4

In jaar drie positioneer je je door te onderzoeken hoe jij werkt en waar dat werkproces in de wereld om je heen past. In het eerste half jaar werk je aan een project over een actueel onderwerp, dat je vanuit je eigen fascinatie opzet. Je kunt in deze periode ook kiezen voor een minor binnen of buiten de HKU. De tweede helft van het jaar onderzoek je het werkveld tijdens de Expeditie in Nederland of het buitenland. Je sluit in je keuzes zoveel mogelijk aan bij wat je in het half jaar daarvoor over je ontwerperschap hebt ontdekt.

We dagen je in jaar 4 uit om je als ontwerper te manifesteren in een Design project. Je werk staat daarin centraal, en je presenteert je project en je werkwijze. Vervolgens ga je in Platform een stap maken naar de wereld buiten de academie. Je werkt als collega’s met elkaar, en je betrekt ook externen in je de verdere ontwikkeling van je werk en ontwerperschap. Connectdagen zorgen voor de nodige uitwisseling en feedback. Expertcafés voor de nodige input rondom representatie, ondernemerschap en research.

Minor

In jaar 3 kun je een Minor volgen buiten of binnen de HKU. Bijvoorbeeld de Minor Creatieve Ontwerpprocessen, Business Design Lab of Creatief Ontwerp: Future Health.

Buitenland

Als student aan HKU Design kun je in jaar 3 een tijdje in het buitenland studeren. Bijvoorbeeld via een uitwisseling met een buitenlandse opleiding of door een stage in het buitenland

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen! Of neem contact op met de Servicebalie Studentzaken, via sz@hku.nl of 030-2091540.