HKU

Deze voltijdstudie duurt vier jaar en bestaat, naast individuele begeleiding en lessen in groepsverband, voor een groot deel uit zelfstudie.

Ontwerperschap

Je volgt artistiek beeldende lessen en je leert verschillende technieken in een keuzeprogramma dat ten dienste staat van je ontwerperschap. Je werkt met diverse ontwerpers aan opdrachten en projecten. Ook volg je lessen cultuurstudies waarin onderzoek, filosofie en theorievorming aan bod komen.

De vakken worden aan het einde van elk blok van 8 weken getoetst. Na twee blokken beoordelen docenten in commissie de samenhang van je werk. Gedurende de vier jaar van je studie wordt je in je studieproces begeleid door een tutor.

Gedurende je hele studie kun je werken in de studio en staan er verschillende werkplaatsen tot je beschikking. In de werkplaatsen kun je je verdiepen in bijvoorbeeld druktechnieken of experimenteren in een makerspace waar je onder andere kunt 3D-printen. Ook pas je hier keramische en digitale technieken toe, leer je lasersnijden en doe je tekenvaardigheden op. In de hout- en metaalwerkplaatsen leer je omgaan met de machines en gereedschappen.

Jaar 1 en 2

Jaar 1 en jaar 2 van de studie staan in het teken van het verkennen en verdiepen van je creatieve kwaliteiten en vaardigheden. In deze jaren zijn de vakken die je volgt ingedeeld in vijf studielijnen die onderling samenhangen.

In jaar 1 en 2 vindt in blok 4 telkens een integraal project plaats waarbij de studielijnen samenkomen. In jaar 2 werk je in dit blok met opdrachtgevers.

• Integraal Ontwerpen is gericht op het ontwikkelen van een creatief proces en eigen ontwerpprincipes.
• Beeld, Skillslab en Vaktechniek leert je de technische en artistieke vaardigheden die je nodig hebt om te experimenteren, je creatieve proces uit te werken, te ontwikkelen en te visualiseren.
• Cultuurstudies is gericht op inhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden, waarmee je een eigen visie op je vakgebied ontwikkelt en daarover leert communiceren.
• Positionering en Ontwikkeling is er als studielijn op gericht je te ondersteunen bij je persoonlijke ontwikkeling en het regisseren van je opleiding en studieproces.
• In het Keuzeprogramma volg je gedurende elk blok twee weken seminars of projecten naar keuze en kun je een individuele studieactiviteit (ISA) doen: een zelf geformuleerd project of ambitie waar je studiepunten mee haalt.

Jaar 3

In jaar 3 van de opleiding positioneer je je met je werk door te onderzoeken wat jouw werkwijze is en hoe die in relatie met de wereld om ons heen een plek kan krijgen. In het eerste half jaar werk je aan een project over een actueel onderwerp dat je vanuit je eigen fascinatie opzet. De tweede helft van het jaar ga je op stage waarin je keuze waar mogelijk aansluit bij de ontdekkingen over je ontwerperschap die je hebt opgedaan in het half jaar daarvoor.

Jaar 4 (examenjaar)

Tijdens jaar 4 profileer je jezelf verder en treed je actief naar buiten als ontwerper. De eerste helft van het studiejaar werk je aan een interdisciplinair groepsproject met externe partijen. De tweede helft van het jaar is het tijd voor je afstudeerproject. Het onderzoek en het eindresultaat waarmee je jezelf in de wereld een plek wilt geven, presenteer je aan het einde van het jaar op de eindexamenexpositie.

Tijdens de opleiding maak je kennis met experts uit verschillende hoeken van het vakgebied en neem je deel aan projecten en opdrachten die bij de verschillende rollen in het vakgebied horen. Zo kun je ervaren hoe jouw ontwerpideeën en interesses bij verschillende opvattingen van productontwerp passen.

Buitenland

Als student aan HKU Design kun je een tijdje in het buitenland studeren. Bijvoorbeeld via een uitwisseling met een buitenlandse opleiding in de eerste helft van het derde jaar. Ook kiezen veel studenten ervoor om de tweede helft van het derde jaar een stage in het buitenland te doen.

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen of neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030-2091540.