HKU

HKU biedt een intensieve pre-master aan als voortraject op de Master Interieurarchitectuur: Towards Spatial Identity.

Voor wie?

De pre-master is bedoeld voor kandidaten die zeer geïnteresseerd zijn in de Master Interieurarchitectuur, maar die nog net niet voldoende thuis zijn in:
• ruimtelijk ontwerpen
• ontwerpmethodiek
• bouwkunde
• bouwkundig tekenen

Het kan daarbij gaan om:
• afgestudeerde hbo-studenten design, fine art of bouwkunde;
• studenten die zijn afgestudeerd in een discipline die verwant is aan de interieurarchitectuur;
• bouwkundigen of ontwerpers die al op hbo-niveau werkzaam zijn.

Toelatingsdag

Wanneer je je aanmeldt voor de pre-master vragen we je om een aantal documenten te uploaden: o.a. een motivatiebrief, je cv en je portfolio (of link naar een portfolio-website). Bij de toelating krijg je gelegenheid je portfolio toe te lichten en zal de toelatingscommissie daarover met je in gesprek gaan. Binnen 10 werkdagen hoor je of je bent aangenomen of niet.

Toelatingsdata Pre-MIA studiejaar 2020-2021:
Vrijdag 13 december 2019
Donderdag 28 mei 2020

Let op het is niet meer mogelijk je aan te melden voor Pre-master deel II die start in februari 2020. Deze cursus is vol.

Toelating Master Interieurarchitectuur

De pre-master is een op zichzelf staande cursus bestaande uit twee delen. Als je een deel volledig hebt gevolgd en je resultaat hebt gepresenteerd, ontvang je aan het eind van het gevolgde deel of beide gevolgde delen een certificaat.

Wil je na de Pre-master de Master Interieurarchitectuur volgen, dan moet je na het afronden van de pre-master nog toelating doen voor de de toelatingscommissie van de Master Interieurarchitectuur. Daarbij moet je voldoen aan de volgende twee criteria:

1. Je voldoet aan de leerdoelen zoals gesteld in de programmaonderdelen in deel I en/of deel II of je heb deze onderdelen gevolgd en allemaal met een voldoende afgesloten.

2. De beoordelingscommissie van de pre-master acht het op grond van de adviezen van de betrokken docenten realistisch dat je aan de integrale complexe ontwerpopdrachten die in het masterprogramma worden aangeboden kunt werken en dat je daarin voldoende groei kunt laten zien.

Programma

Het programma van de pre-master bevat twee delen. Beide delen beslaan 11 zaterdagen, van 09.15 tot 15.15 uur.

Deel I:
1. basis bouwkunde (constructie, bouwtechniek e.d.)
2. bouwtechnisch tekenen met VectorWorks

Deel II:
3. ontwerpmethodiek en -processen
4. ruimtelijk ontwerp (begrip van ruimte, beeldend en ruimtelijk werken, algemeen beeldende ontwikkeling)

Data 2019-2020

Deel I:
28 september 2019
05, 12, 19 (bezoek aan DDW) en 26 oktober 2019
2, 9, 16 en 30 november 2019
7 en 14 december 2019
11 januari 2020

Deel II:
8, 15 en 22 en 29 februari, 7, 14 en 28 maart, 4 en 18 april, 9 en 16 mei 2020

Data voor het studiejaar 2020-2021 volgen nog.

Kosten

Studiejaar 2019-2020:

€ 845, per deel
€ 1585,- voor beide delen samen

Voor de pre-master deel 1 vragen we je Basisboek Bouwkunde van A.H.L.G.Bone aan te schaffen.
Er is een minimale deelname van 10 studenten.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op de locatie Ina Boudier-Bakkerlaan 50, Utrecht, lokaal 129.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding Master Interieurarchitectuur, kijk op www.hku.nl/masterinterieurarchitectuur.

Voor specifieke vragen over de pre-master of over de master, kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl. Voor vragen over de aanmelding, kun je mailen naar sz@hku.nl.

Deelnemers aan de eerdere cursus gaven aan:

“De inhoud was duidelijk. Zeer informatief en goed opgebouwd.”

“Praktisch van karakter en een prettige sfeer in de lessen.”

“Een prima voorbereiding.”

“Nóg meer zin om aan de master te beginnen!”