HKU

HKU biedt een intensieve pre-master aan als voortraject op de Master Interieurarchitectuur: Towards Spatial Identity.

Voor wie?

De pre-master is bedoeld voor kandidaten die zeer geïnteresseerd zijn in de Master Interior Architecture, maar die nog net niet voldoende thuis zijn in:
• ruimtelijk ontwerpen
• ontwerpmethodiek
• bouwkunde

Het kan daarbij gaan om:
• afgestudeerde hbo-studenten design, fine art of bouwkunde;
• studenten die zijn afgestudeerd in een discipline die verwant is aan de interieurarchitectuur;
• bouwkundigen of ontwerpers die al op hbo-niveau werkzaam zijn.

Toelatingsdag

Je doet toelating voor de Pre-master op grond van je portfolio en een toelichtend gesprek. Binnen 10 werkdagen hoor je of je bent aangenomen of niet.
De commissie zal daarbij aangeven of je bent toegelaten tot het volledige pre-mastertraject of een gedeelte er van.

Toelatingsdata Pre-MIA:
Vrijdag 14 december 2018
Donderdag 17 januari 2019
Donderdag 6 juni 2019
Donderdag 29 augustus 2019

Doorstroom Master Interieurarchitectuur

De pre-master is een op zichzelf staande cursus bestaande uit twee of vier onderdelen. Als je een onderdeel (of meer van de onderdelen) met een voldoende afsluit ontvang je aan het eind van de gehele cursusperiode een certificaat.

Wil je toegelaten kunnen worden voor de masteropleiding Interieurarchitectuur, moet je voldoen aan de volgende twee criteria:

1. je voldoet aan de leerdoelen zoals gesteld in de programmaonderdelen in deel I en/of deel II of je heb deze onderdelen gevolgd en allemaal met een voldoende afgesloten.

2. de toelatingscommissie van de pre-master acht het op grond van de adviezen van de betrokken docenten realistisch dat je aan de integrale complexe ontwerpopdrachten die in het masterprogramma worden aangeboden kunt werken en dat je daarin voldoende groei kunt laten zien.

Programma

Het programma van de pre-master bevat twee delen. Beide delen beslaan 11 zaterdagen, van 09.15 tot 15.15 uur.

Deel I:
1. basis bouwkunde (constructie, bouwtechniek e.d.)
2. bouwtechnisch tekenen met Vector Works

Deel II:
3. ontwerpmethodiek en -processen
4. ruimtelijk ontwerp (begrip van ruimte, beeldend en ruimtelijk werken, algemeen beeldende ontwikkeling)

Data 2018-2019

Deel I:
29 september 2019
05, 12, 19 (bezoek aan DDW) en 26 oktober 2019
2, 9, 16 en 30 november 2019
7 en 14 december 2019
11 januari 2020

Deel II:
9, 16 en 23 februari, 2, 9, 16 en 30 maart, 6 en 13 april, 11 en 18 mei 2019
(update 2020 volgt)

Kosten

Studiejaar 2018-2019:
€ 800,- per deel
€ 1425,- voor beide delen samen

Studiejaar 2019-2020:
€ 825,- per deel
€ 1485,- voor beide delen samen

Voor de pre-master deel 1 vragen we je Basisboek Bouwkunde van A.H.L.G.Bone aan te schaffen.
Er is een minimale deelname van 10 studenten.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op de locatie Ina Boudier-Bakkerlaan 50, Utrecht, lokaal 129.

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding Master Interieurarchitectuur, kijk op www.hku.nl/masterinterieurarchitectuur.

Voor specifieke vragen over de pre-master of over de master, kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl. Voor vragen over de aanmelding, kun je mailen naar sz@hku.nl.

Deelnemers aan de eerdere cursus gaven aan:

“De inhoud was duidelijk. Zeer informatief en goed opgebouwd.”

“Praktisch van karakter en een prettige sfeer in de lessen.”

“Een prima voorbereiding.”

“Nóg meer zin om aan de master te beginnen!”