HKU

Afstuderen 2017

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Het doorbreken van de sociale huurwoning

De sociale huurmarkt staat meer en meer onder druk. Het aanbod neemt de komende jaren af terwijl de vraag alleen maar toeneemt, met tot gevolg dat de gemiddelde wachttijd 8,1 jaar is. Deze lange wachttijd vraagt om een oplossing voor deze zeer uiteenlopende gebruikers. Gebruikers zijn al lang niet meer te benoemen als budgettair beperkten. De sociale huurwoning is voor steeds meer mensen een wenselijke woonomgeving. Welke gevolgen heeft dit voor de sociale huurwoning. Hoe kan ik slim inspelen op deze ontwikkelingen en een ruimtelijke oplossing bieden?