HKU

Afstuderen 2017

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Passende leeromgeving

Kinderen in het speciaal basisonderwijs hebben diverse, uiteenlopende en specifieke behoeftes. In mijn afstudeeronderzoek en -ontwerp bekijk ik hoe ruimtelijke componenten een bijdrage kunnen leveren aan een passende leeromgeving voor kinderen met een achterstand in het leer en ontwikkelproces op het speciaal basis onderwijs.

Diverse -landelijke- onderzoeken omtrent (de kwaliteit van) huisvesting in het primair onderwijs laten zien dat de huidige huisvesting nogal tekort schiet. Nieuwe visies zijn gericht op de verandering binnen het onderwijssysteem en de inrichting van het onderwijs zélf. Maar dient passend onderwijs ook niet te voorzien in een passende huisvesting, met een integrale benadering gebaseerd op de behoeftes van de leerling zelf?