HKU

Afstuderen 2017

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Onze omgeving

In vrijwel elke stedelijke omgeving is een steeds groter wordende kloof aan het ontstaan tussen arm en rijk, verschillende culturen en groepen mensen. De verbreding van deze kloof wordt aangewakkerd door dat er weinig onderling contact is tussen de verschillende bewoners van een buurt, waardoor er ook geen inzicht komt in wat er voor positiefs schuilt achter de vele flats die vaak het landschap van een ‘wijk met kansen’ domineert.

Ik zet mij als ontwerper graag in voor iets wat een verbindende sociale factor heeft, waarbij de lokale eigenheid van een omgeving ingezet kan worden om dit te bewerkstelligen. Het draait hier in erg om het vinden en toepassen van de ‘sense of place’.

Mijn missie als ontwerper is om te onderzoeken, begrijpen en te ontwerpen naar een handvat of oplossing voor deze connectie met de buurt en omgeving. Hoe zorg je er voor dat je meer besef van de omgeving kan creëren? En hoe zorg je er voor dat er meer sociale samenhang ontstaat?