HKU

Afstuderen 2017

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

De pest aan pesten

Een leerplein is in Nederland een open, grote ruimte in een school waar scholieren zelfstandig of soms docent-gestuurd kunnen werken. De grootte van het leerplein en het aantal werkplekken hangt samen met de grootte van de school in kwestie (Janssens, 2012). Het begrip leerplein is op sommige onderwijsinstellingen al niet meer weg te denken. Op veel scholen staat de ontwikkeling van het leerplein echter nog in de kinderschoenen. Scholen weten vaak niet hoe ze een leerplein adequaat kunnen implementeren binnen het onderwijssysteem, omdat er nog geen wettelijke voorschriften/verplichtingen voor zijn en niet iedere vakdocent een even hoge pet opheeft van het leerplein.

Gek genoeg ontstaan er op zulke pleinen alleen maar meer kansen om pestgedrag aan te moedigen in plaats van deze af te laten nemen. Terwijl dit juist iets is wat landelijk aangepakt zou moeten worden aangezien vanaf aug. 2016 alle scholen een sociaal veilige plek zouden moeten zijn (Dekker, 2015). Pesten gebeurt namelijk juist in grote ruimten en op onoverzichtelijke kleinere plekken welke er in overvloed aanwezig zijn op deze leerpleinen (Stichting pesten, 2014). Daarom wil ik deze pleinen onderzoeken om te zien waar verbeterslagen te maken zijn. Mijn doel hiermee is de pleinen zo te kunnen benaderen dat deze een sociaal veilige omgeving biedt voor de leerlingen en dat kinderen er leren hoe ze vooral wel met elkaar om leren gaan door alledaagse situaties te bieden.