HKU

Afstuderen 2017

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

‘Buiten de veilige zone’ - Een kennismaking met de maatschappij

In Nederland kampt 15% van alle kinderen en jongeren met een langdurig en chronische ziekte. Bij 3 tot 7% is er sprake van een langdurig en ernstige aandoening, die een onmiskenbare invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. De school, maar ook het onderwijs in brede zin draagt een belangrijke steen bij aan de kwaliteit van het (over) leven van zieke kinderen. Hierbij is het sociaal-emotionele aspect van extra groot belang. De school is namelijk de spil van de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. School betekent voor hen onder andere: sociale relaties aangaan, erbij horen, meetellen en deel van een groep zijn.

De opgave zich op langdurig en chronische zieke kinderen binnen het speciaal onderwijs. Een kwetsbare doelgroep dat problematiek met zich meebrengt. Vrijwel elk kind heeft een verstoord negatief zelfbeeld, een verminderd zelfvertrouwen, vindt het moeilijk om voor zichzelf op te komen en heeft een gebrek aan zelfstandigheid. Binnen de school zijn de kinderen gelijkgesteld, elk kind is ziek of heeft een beperking. De school met in het bijzonder het eigen klaslokaal valt binnen de vertrouwde en veilige zone van het kind. Echter steekt de wereld niet zo in elkaar, dat er alleen maar gelijkgestelde zijn. Buiten de school keert het kind terug in het ‘normale’ leven, en wordt het geconfronteerd met de (harde) buitenwereld, waarin het kind weer het zieke kind is.