HKU

Afstuderen 2016

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

De school als kleine maatschappij

In januari 2016 is in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een advies uitgebracht over een nieuw curriculum voor toekomstgericht onderwijs. Dit vormt straks de basis voor alle scholen in Nederland van het basis- en voortgezet onderwijs. In het vervolgtraject gaan onderwijs gerelateerde professionals dit advies omzetten in concrete onderwijsinhoud. Daarmee weten scholen straks hoe ze dit curriculum in de praktijk kunnen brengen. Maar weten zij ook hoe ze hun gebouw hier naar in kunnen richten?

Tot mijn verbazing lijkt de ruimtelijke factor niet opgenomen te worden in deze visie. Ik ben ervan overtuigd dat dit juist de manier van onderwijs geven kan ondersteunen of zelfs versterken. Daarom ga ik in mijn afstudeeropdracht onderzoeken wat de ruimtelijke component van dit advies zou kunnen zijn.

In het advies wordt teruggegrepen naar de kern van het onderwijs, de rede waarom kinderen elke dag naar school gaan. Toekomstgericht onderwijs gaat over wat kinderen nodig hebben om later zelfstandig hun volwassen en werkende leven te beginnen. Het advies lijkt zich hiermee voornamelijk te richten op de context. Vanuit die gedachte is het concept voor mijn afstudeeropdracht ontstaan: de school als kleine maatschappij. Deze metafoor gebruik ik om de onderwijsvisie letterlijk en figuurlijk te vertalen naar ruimte.