HKU

Afstuderen 2016

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

De nieuwe buurfase: de kansrijke tussenfase voor statushouders

Bij een crisis hoort oorspronkelijk een beslissend moment, een keerpunt. Hoe ziet dat keerpunt eruit bij de huidige ‘vluchtelingencrisis’?

Momenteel heeft 37% van de mensen in de vluchtelingenopvang een verblijfsvergunning (coa.nl, april 2016). Zij hebben recht op een huis, maar die zijn niet beschikbaar. De onvoldoende doorstroom veroorzaakt een enorme bubbel in de asielzoekerscentra waardoor er noodopvanglocaties nodig zijn. De zogenoemde statushouders blijven noodgedwongen en onnodig lang in de wachtstand staan. Terwijl we juist willen dat deze mensen deel worden van onze samenleving.

Een onderdeel van de oplossing is om statushouders een nieuwe, kansrijke tussenfase in het huidige asielbeleid te bieden voordat er een eigen woning beschikbaar is. Niet een azc-light maar juist een woning-light.

In de eerste casestudy van de nieuwe buurtfase ga ik samen met een buurtinitiatief in de Bilt opzoek naar hoe de zelf geïnitieerde woningen in leegstaand vastgoed bij hun in de straat voor statushouders een positieve bijdrage kan leveren in het integratieproces. Daarbij staat naast het wonen - de veilige thuisbasis - de rol van de gemeenschap centraal. De geformuleerde ontwerpprincipes voor de buurfase worden hier toegepast op de beschikbare locatie. Toekomstige initiatieven kunnen de ontwerpprincipes gebruiken om gebouwen te toetsen en in gebouwen toe te passen. Zodat het een menswaardig thuis met een kansrijk begin van het integratieproces wordt.