HKU

Afstuderen 2016

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Een nieuwe sociaal maatschappelijke identiteit

De Nederlandse maatschappij en ons zorgstelsel veranderen in hoog tempo waarbij participatie centraal staat. Sinds de veranderingen in de zorgwet van 1 januari 2015 is er voor gemeenten veel veranderd; veel verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, wonen, welzijn en arbeidsparticipatie zijn verschoven van provinciaal niveau naar gemeentelijk niveau.

Voor de Nederlandse burgers is het er door deze verandering niet makkelijker op geworden om de juiste informatie snel en doelgericht te achterhalen. Dit vraagt binnen onze samenleving om vereenvoudiging en verheldering. Hoe prettig is het wanneer er één punt is waar men met al haar vragen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid, leren en nog veel meer terecht kan of om mensen te ontmoeten die zich in hetzelfde vaarwater begeven.