HKU

Afstuderen 2016

Meer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

“Heej blief ik plekke”

Ik ben ontwerper, een streber en daarmee ben ik bevolkingskrimp in Limburg. Voor de ontwerper-ik zijn steden als Amsterdam en Utrecht ‘the place to be’. Maar als dorpsmeisje ontsnap ik liever aan de chaos van de stad en ‘blief ik plekke’ op het mooie Limburgse platteland. Met mij zijn er vele andere (vaak hoogopgeleide) Limburgers met een zelfde soort ‘schizofrenie’. Het gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt is niet voor niets de belangrijkste reden om Limburg te verlaten.

Maar door snel ontwikkelende technieken raken we steeds meer connected. We kunnen voortaan overal vandaan werken en hoeven hiervoor dus niet naar de stad. Dit heeft directe gevolgen voor onze manier van wonen en werken in de (semi)rurale samenleving. Dit heeft me aan het denken gezet. Waarom werken we massaal tussen vier muren? 43% van de werkenden is niet tevreden over zijn werkplek en heeft moeite zich er te concentreren. Iemand die in een open kantoor die aan een concentratietaak werkt, wordt gemiddeld om de elf minuten onderbroken of afgeleid en dan kost het de nodige tijd om weer helemaal in de taak te komen waar hij mee bezig was. (De CfPD, 2014, Indicator.)

Kan ik dat werken niet veel beter faciliteren in de natuur in een plattelandsomgeving? Zodat de stedeling kan ontsnappen aan de chaos van de stad wanneer dat gewenst is, de plattelandsgemeenschap gehoor kan blijven geven aan hun woonwens en de productiviteit en inspiratie op de werkvloer geoptimaliseerd wordt. Ik ga graag op zoek naar die nieuwe mogelijkheden, manier en voordelen van coworking in landschappelijke gebieden.