HKU

Afstuderen 2015

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@bkv.hku.nl

Welke ontwerpmogelijkheden leveren een bijdrage aan de zelfredzaamheid van jongeren met autisme?

Mensen met autisme zijn er altijd geweest. Toch lijkt het alsof er de laatste jaren meer mensen met autisme zijn. Een van de oorzaken hiervan is dat onze samenleving steeds meer op communicatie gericht is. Mensen die moeilijker mee kunnen komen met algemeen wenselijke communicatie vallen daardoor meer op. 1 op de 88 kinderen krijgt tegenwoordig de diagnose autisme. Autisme is niet te genezen; er moet geleerd worden mee te leven. De manier waarop mensen met autisme informatie verwerken is anders dan bij mensen zonder autisme. Ze ervaren hun omgeving op een andere manier, hierdoor leren ze ook op een andere manier en zijn hun ruimtelijke behoeften ook anders. Het ziektebeeld belemmert vaak de ontwikkeling. Het contact tussen iemand met autisme en anderen verloopt vaak stroef. Toch wordt er door de nieuwe wetswijzigingen binnen de zorg in Nederland meer zelfstandigheid van deze groep verwacht. Participatie en leunen op het eigen sociale netwerk zijn de nieuwe richtlijnen binnen de zorg.

Mensen met autisme zijn kwetsbaarder. Daarnaast is deze groep vaak onbegrepen en daardoor soms zelfs ongewenst. Voor deze groep is zelfstandigheid of leunen op een netwerk niet gemakkelijk. Deze mensen leven vaak in een sociaal isolement en dat zorgt veelal voor wrijving met hun omgeving. Het gevaar bestaat dat met het invoeren van de wmo de kloof tussen deze kwetsbare groep en de samenleving alleen maar groter wordt.

Als interieurarchitect kan ik de mogelijke gevolgen van de wmo niet oplossen. Wel kan ik een steentje bijdragen. Het is belangrijk voor deze groep dat zelfstandig functioneren in de samenleving, voor zover mogelijk, wordt bevorderd. Omdat deze groep in de toekomst meer op zichzelf aangewezen wordt, staat 'zelfredzaamheid' in mijn afstudeeropgave centraal. Ik onderzoek de relatie tussen de specifieke zorgbehoeften en ruimtelijke vormgeving. Dit 'ruimtelijk programma van behoeften' voor jongeren met autisme zal de basis vormen voor mijn ontwerp. Op deze manier wil ik de levenskwaliteit verbeteren en het traject naar zelfredzaamheid ondersteunen.