HKU

Afstuderen 2015

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@bkv.hku.nl

Een nieuw concept voor KANTOR festival met een lange termijn ruimtelijke impact

In Nederland staat 8 miljoen vierkante meter kantoor leeg. Overal schieten initiatieven uit de grond om hier iets aan te doen, op kleine en op grote schaal. KANTOR festival is één van die initiatieven. Het driedaags festival met een culturele invulling vindt plaats in een leegstaand kantoorpand in Amsterdam en heeft als doel om leegstand op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Het evenement is een succes, maar de organisatie is op zoek naar een nieuwe uitdaging: hoe kan KANTOR op de lange termijn iets betekenen voor de leegstand in Nederlandse kantoorpanden?

Vanuit mijn onderzoek ga ik een nieuw concept bedenken waarmee KANTOR een evenement op een ideale manier kan organiseren in een leegstaand pand en met haar evenement iets kan achterlaten in dat pand waardoor de permanente ruimtelijke kwaliteit ervan wordt verhoogd. Gedurende mijn afstudeertraject leg ik verbindingen tussen de leegstand-problematiek en de groeiende trend van evenementen en stel ik mijzelf de volgende vraag: Waar ligt de grens tussen tijdelijk en permanent?