HKU

Afstuderen 2015

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@bkv.hku.nl

Minimaatschappij in verpleeghuizen voor ouderen

Vier op de vijf mantelverzorgers krijgt te maken met een burn-out. De tijds- en emotionele druk die ontstaat bij het verzorgen van je naasten kan zorgen voor veel stress. Het komt vaak voor dat de familie ver weg woont, niet goed weet hoe met de situatie om te gaan en de samenwerking tussen verpleegkundigen en familie niet soepel verloopt.

De verblijfsruimte voor de mantelverzorger is tot op heden buiten zicht gebleven in de zorg. Dit is een urgente ruimtelijke vraag, omdat deze groep toekomst steeds meer van invloed is op de kwaliteit van leven van de bewoner. Hoe creëer je een ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving in een verzorgingshuis, waarin zowel de officiële hulpverleners als mantelverzorgers – familie, vrijwilligers, vrienden – bij kunnen dragen aan een hoge kwaliteit van de begeleiding van de bewoner? Een omgeving waar doelgroepen met verschillende achtergrond, eisen en aanpak naast elkaar werken, verblijven en zich vooral ook welkom voelen.

In mijn ontwerponderzoek zal ik mij richten op het organisch samenbrengen van verzorgkwaliteit en verblijfskwaliteit voor diverse groepen. Een minimaatschappij in verpleeghuizen voor ouderen.