HKU

Afstuderen 2015

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@bkv.hku.nl

Back 2 Church

Momenteel komt er in Nederland één kerk per week leeg te staan. De plek die vroeger als centrum in de wijkplanning werd opgeno- men, is nu steeds vaker het lege centrum van de wijk. De interesse in ‘de kerk’ is sterk afgenomen, maar de vraag naar zingeving in onze maatschappij is niet minder geworden. Hoe ziet zingeving in de 21ste eeuw eruit en wat is de rol van de kerk hierin als fysieke ruimte?

In Apeldoorn staat de Rooms-Katholieke Fabianus & Sebastianus- kerk uit 1924 al ruim drie jaar leeg. Vanuit deze kerk is ooit de omliggende wijk ontstaan. Als toekomstig interieurarchitect ga ik, vanuit de specifieke context in Apeldoorn-Zuid, zoeken naar een nieuwe sociaal maatschappelijke invulling die deze plek weer tot leven brengt, met eerbied naar het gebouw en zijn oorspronkelijke functie.