HKU

Alumni 2014

In semester 4 gaat het erom dat studenten een eigen realistische opdrachtsituatie acquireren. De studenten van HKU MIA studeren uiteindelijk af op een ruimtelijk ontwerp dat zich verhoudt tot een sociaal maatschappelijk vraagstuk en dat op DO-niveau is uitgewerkt. De thematiek die uitgewerkt wordt in een researchpaper heeft een nauwe relatie met het ontwerp(onderzoek). 


Gedurende het gehele traject van afstuderen houden studenten een procesverslag bij, zodat de stappen in het proces gevolgd kunnen worden door de docenten, opdrachtgever en in sommige gevallen door externenMeer weten?

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Geertje Stumpel

Overzicht in ruimte


Laura Agterberg

Niet gestoord worden


Melissa Rijnbeek

Een andere kijk op ouder worden


Sanne van Middelaar

Welke deur laat je open?


Denise Damme

Niemand wil een uitzondering zijn

Sabine Schleimer

Verleden - Heden - Toekomst


Elsa Leenstra

Pop Story


Theo Karkazis

Het ongepoetste zilver van het Gooi