HKU

De Master Interieurarchitectuur van HKU (HKU MIA) leidt je op tot een interieurarchitect die creatief, communicatief en onderzoekend te werk gaat en die in het dynamische werkveld een eigen plek weet te vinden.

Bijdragen aan veranderingen in het vakgebied

HKU MIA heeft drie pijlers: human centered ontwerpen, onderzoekend ontwerpen en ontwerpen in een professionele context.


In de masteropleiding interieurarchitectuur leer je je verhouden tot sociaal-maatschappelijke vraagstukken en word je uitgedaagd hier uitdrukking aan te geven in je ontwerpproces. In nauwe relatie met gebruikers zoek je naar passende en innovatieve ontwerpoplossingen; je onderzoekt, neemt stelling en vertaalt dit overtuigend in een maakbaar en uitvoerbaar ruimtelijk ontwerp.

Je gaat volgens je eigen methodes te werk en beweegt in complexe contexten, waardoor je leert bouwen aan ruimten die ‘iets teweeg brengen’. Om jezelf stevig neer te zetten als interieurarchitect werk je aan je communicatieve en artistiek-technische vaardigheden.

Wat leer je?

Je oefent en experimenteert met een verscheidenheid aan onderzoeks- en ontwerpmethodieken en ontwikkelt een eigen manier van maken, onderzoeken en samenwerken. Je verbindt inzichten in sociaal-maatschappelijke kwesties en beleving van ruimten aan ruimtelijke vraagstukken. In nauwe relatie met belanghebbenden en met gebruikers zoek je naar passende en innovatieve ontwerpoplossingen. Dat kunnen oplossingen zijn in de sfeer van een uitgewerkt definitief ontwerp, maar ook adviezen over betere of andere inzet van ruimtelijke kwaliteiten van een locatie.

Je ontwikkelt jouw visie op het ruimtelijke vraagstuk en je vertaalt dit overtuigend in een maakbaar en uitvoerbaar voorstel. Omdat je volgens je eigen ontwerpmethodes te werk gaat en je beweegt in realistische beroepssituaties, leer je te bouwen aan ruimten ‘die van betekenis zijn’.

Je leert als interieurarchitect:
• Onderzoeken en onderbouwen
• Ontwerpen en uitvoeren
• Communiceren en presenteren
• Innoveren en ondernemen.

Studieprogramma

De opleiding is tweejarig en bestaat uit verschillende praktijkopdrachten verspreid over vier semesters.

In het eerste jaar van de opleiding verdiep je je in ontwerpopgaven in de publieke sector, denk hierbij aan interieurs met een tijdelijk karakter, interieurs voor ziekenhuizen, scholen en bedrijven.


Lees verder

Waarom deze opleiding?

Er is behoefte aan goed geschoolde interieurarchitecten met een eigen geluid die in staat zijn complexe ontwerpvraagstukken te definiëren en daartoe tot onderbouwde ruimtelijke oplossingen komen waarin de menselijke beleving uitgangspunt is.

Je leert in de beroepspraktijk aan de hand van korte en langer durende projecten te onderzoeken, methodes te ontwikkelen, te experimenteren, samen te werken, te ontwerpen en tastbare interieurarchitectonische ‘uitspraken’ te doen.

Je ontwikkelt gaandeweg je studie een eigen kracht waarmee je je kunt positioneren in het werkveld. Jouw persoonlijke manier van werken leer je goed in te zetten in het ontwerpproces. Daardoor sta je steviger in je schoenen in de communicatie over je ontwerp en de keuzes die je hebt gemaakt.

Toelatingsprocedure en data

Tijdens de selectieprocedure kijken we je naar jouw portfolio en werk en toetsen we je op reeds aanwezige kennis en vaardigheden die je mag verwachten van een allround, integraal werkende interieurarchitect. Ook wordt in een gesprek onderzocht in hoeverre de opzet van de opleiding aansluit bij jouw verwachtingen. Je beschikt over een bachelordiploma ruimtelijk ontwerp of vormgeving, een hbo- of TU-opleiding bouwkunde met architectuur als specialisatie of een andere ontwerpopleiding.

Lees verder

Pre-master Interieurarchitectuur

De pre-master is bedoeld voor kandidaten die zeer geïnteresseerd zijn in de Master Interior Architecture maar die nog net niet voldoende thuis zijn in het ruimtelijk ontwerpen en in ontwerpmethodiek of in de bouwkunde en in visuele presentaties.

Meer over de Pre-master Interieurarchitectuur

Na de studie

Na het afronden van deze opleiding krijg je de titel Master of Interior Architecture (MIA). Je kunt je vestigen als zelfstandig ontwerper of gaan werken in een ontwerpstudio of (interieur)architectenbureau. Afgestudeerden van MIA-HKU hebben een goede aansluiting op de huidige arbeidsmarkt die vraagt om ontwerpers die breed inzetbaar zijn op zowel ondernemend, ontwerpend, samenwerkend en technisch vlak.

Meer informatie

Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen tijdens onze informatieavond of kom naar de open dagen van HKU. De open dagen zijn uiteraard vrij te bezoeken, voor een informatieavond graag even aanmelden per e-mail.

Data:
Zaterdag 23 november 2019, 10:00 - 16:00 uur, Open Dag HKU Design
Zaterdag 21 maart 2020, 10:00 - 16:00 uur, Open Dag HKU Design
vrij 3 apr 2020, 15.30 - 17.30 uur, informatiemiddag 1 MIA (aanmelden)
di 12 mei 2020, 18.00 - 20.00 uur, informatieavond 2 MIA (aanmelden)

Wil je reageren op de opleiding of meer weten? Kijk ook eens op Facebook!
facebook.com/MIA.TSI

Voor specifieke vragen kun je een e-mail sturen naar tsiprogramme@hku.nl

Feiten

• Graad: Master of Interior Architecture, CROHO-code 492388

• 2 jaar voltijd, 120 ECTS

• Nederlandstalig

• Bijeenkomsten op dinsdagavond, donderdagavond en vrijdag

• Locatie: IBB-laan 50, Utrecht

Studiekosten

Uit 'Dit zijn de verhalen':

Afstudeerders 2019 Afstudeerders 2019

Alumni MIA

Overzicht van alle afgestudeerden van de Master Interior Architecture sinds 2012.

Lees verder

Facebook