HKU

Tijdens de studie maak je kennis met experts uit verschillende hoeken van het vakgebied en neem je deel aan projecten en opdrachten die bij de verschillende rollen in het vakgebied horen. Je oefent met verschillende ontwerpvaardigheden en werkwijzen, je experimenteert met technieken en je onderzoekt het werkveld. Je ontwikkelt een eigen kijk op het vakgebied mode en kan dat in je werk laten zien.

Creatieve kwaliteiten en vaardigheden

In ontwerplessen werk je aan opdrachten en projecten onder begeleiding van verschillende ontwerpers. In designlabs experimenteer je met technieken en materialen waarmee je je ontwerperschap steeds verder opbouwt. Ook volg je lessen cultuurstudies waarin onderzoek, cultuurhistorische kennis en theorievorming aan bod komen. Al vanaf jaar 1 ontmoet je studenten van andere disciplines en zijn er mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling.

Er is veel begeleiding en er zijn veel momenten waarop je feedback krijgt. Na elk programmaonderdeel vindt een beoordeling plaats. Na twee blokken beoordelen docenten in commissie de samenhang van je werk. Een tutor begeleid je gedurende de studie in je studieloopbaan.

Gedurende je hele studie kun je werken in de studio en staan er verschillende werkplaatsen tot je beschikking. bijvoorbeeld In texspace kun je bijvoorbeeld werken met druktechnieken of je gaat experimenteren met nieuwe virtuele technieken in de blackbox of in makerspace waar je onder andere kunt 3D-printen en lasersnijden.

Jaar 1 en 2

De eerste twee jaar van de studie staan in het teken van het verkennen en verdiepen van je creatieve kwaliteiten en vaardigheden. In deze jaren zijn de vakken die je volgt ingedeeld in studielijnen die onderling samenhangen. In jaar een en twee vindt in blok vier telkens een integraal project plaats waarbij de studielijnen samenkomen. In jaar twee werk je in dit blok interdisciplinair en met opdrachtgevers.

• Ontwerpen is gericht op het ontwikkelen van een creatief proces en een eigen ontwerpbenadering of werkwijze.
• Designlab Vaktechniek leert je experimenteren met technische en artistieke mogelijkheden die ontwerpers tot hun beschikking hebben en deze in je eigen werkwijze toe te passen.
• Cultuurstudies is gericht op inhoudelijke kennis en onderzoeksvaardigheden, waarmee je een eigen visie op je vakgebied ontwikkelt en daarover leert communiceren.
• Positionering en Ontwikkeling is er als studielijn op gericht je te ondersteunen bij je ontwikkeling als ontwerper en het regisseren van je opleiding en studieproces richting het werkveld.
• In jaar 1 en 2 zijn er twee HKU brede seminars waar je uit kunt kiezen. Je ontmoet studenten van andere studierichtingen en verbreedt je horizon.

Jaar 3 en 4

In jaar 3 van de studie koppel je je ontwikkelde ontwerpprincipes aan een specifiek publiek en medium om jezelf verder te positioneren. Het eerste half jaar werk je aan een eigen project waarin je zelf bepaalt wat je wilt overbrengen en aan welk publiek. Hier kies je zelf een medium bij en zet je de vijf studielijnen uit de eerdere jaren integraal in. Je kunt in deze periode ook kiezen voor een minor binnen of buiten de HKU. De tweede helft van het jaar onderzoek je het werkveld tijdens de Expeditie in Nederland of het buitenland.

We dagen je in jaar 4 uit om je als ontwerper te manifesteren in een Design project. Je werk staat daarin centraal, en je presenteert je project en je werkwijze. Vervolgens ga je in Platform een stap maken naar de wereld buiten de academie. Je werkt als collega’s met elkaar, en je betrekt ook externen in je de verdere ontwikkeling van je werk en ontwerperschap. Connectdagen zorgen voor de nodige uitwisseling en feedback. Expertcafés voor de nodige input rondom representatie, ondernemerschap en research.

Minor

In jaar 3 kun je een Minor volgen buiten of binnen de HKU. Bijvoorbeeld de Minor Creatieve Ontwerpprocessen, Business Design Lab of Creatief Ontwerp: Future Health.

Buitenland

Als student aan HKU Design kun je in jaar 3 een tijdje in het buitenland studeren. Bijvoorbeeld via een uitwisseling met een buitenlandse opleiding of door een stage in het buitenland.

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen of neem contact op met de HKU Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030-2091540.