HKU

Je eigen creatieve talent ontwikkelen én anderen daarin leren meenemen: die combinatie is de rode draad van deze opleiding. In vier jaar leer je hier zelf vorm aan geven, op de manier die jij wilt.

Wat je leert op een rij

  • Je ontwikkelt je artistieke vermogen en je leert werken met diverse media, materialen en technieken.
  • Je ziet veel kunst; hierdoor leer je goed te kijken, vragen te stellen en kritisch te denken.
  • Je leert lesgeven aan verschillende doelgroepen, van kinderen tot en met volwassenen.
  • Je leert organiseren en samenwerken, bijvoorbeeld door een interdisciplinair project op te zetten en uit te voeren.
  • Je leert je eigen kwaliteiten kennen en ontwikkelt je ondernemerschap als kunsteducator.
  • Je loopt veel stage, waardoor je goed wordt voorbereid op de beroepspraktijk.

Eerste jaar

Het eerste jaar is een algemeen oriënterend jaar. Naast vakken als tekenen, schilderen, ruimtelijk vormgeven en digitale media, krijg je ook kunst- en cultuurgeschiedenis en bezoek je veel exposities. In een vak als basisdocentschap en in korte stages in het basis- en voortgezet onderwijs, doe je de eerste ervaringen op met lesgeven. Je krijgt samen met studenten van Muziek en Theater les om kennis te maken met elkaars vakgebied, en jullie ontwerpen een project dat jullie met elkaar uitvoeren.

Tweede, derde en vierde jaar

Het tweede en derde jaar staan in het teken van verdiepen, zowel gericht op jouw artistieke vermogen als in vakken als kunst- en cultuurgeschiedenis en kunstfilosofie. Je vakdidactische skills worden uitgebreid en je loopt langere stages, zowel in het buitenschoolse gebied als in het voortgezet onderwijs. Ook blijf je werken in interdisciplinaire projecten en leer je educatieve producten ontwerpen en uitvoeren.

In het vierde jaar ga je je positioneren ten opzichte van het werkveld. Je geeft je eigen afstudeertraject vorm en bepaalt in welk aspect van het kunsteducatorschap jij je wilt profileren. Stage lopen, beeldend werk maken en onderzoek doen komen in dit afstudeerjaar ook aan bod.

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen! Vragen? Neem contact op met de Servicebalie Studentzaken via sz@hku.nl of 030-2091540.