HKU

De deeltijdstudie Bachelor of Fine Art and Design in Education leidt op tot docent beeldende kunst en vormgeving.

Voltijd

Je kunt deze opleiding ook in voltijd volgen.

Lees verder

Wat leer je?

Met de deeltijdopleiding Bachelor of Fine Art and Design in Education kun je lesgeven in beeldende vakken, kunst- en cultuurgeschiedenis, CKV en het vak Kunst. Je kunt lesgeven als vakleerkracht in het basisonderwijs, als docent in het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en in de buitenschoolse kunsteducatie. Je leert flexibel te werken met verschillende methodieken en didactische werkvormen.

Deze deeltijdopleiding leidt je in twee jaar op tot docent beeldende kunst en vormgeving. Je kunt de opleiding volgen naast je huidige werk en deze biedt je een verbreding van je beroepsperspectief. We gaan ervan uit dat je beeldende ontwikkeling al in de reeds gevolgde opleiding heeft plaats gevonden.

Lees verder

Onderwijsbevoegdheid voor ontwerpers en kunstenaars

Deze opleiding maakt het ontwerpers en kunstenaars mogelijk om in twee jaar een onderwijsbevoegdheid te halen die toegang geeft tot het lesgeven op eerstegraads niveau wat inhoudt dat je les kunt geven op alle schooltypes, dus ook in de bovenbouw van havo, vwo en het hoger beroepsonderwijs. Je kunt de opleiding volgen naast je huidige werk en deze biedt je een verbreding van je beroepsperspectief.

Waarom deze opleiding?

De opleiding is uitsluitend gericht op het verbreden en verdiepen van je kennis op het gebied van kunst en cultuur en kennis en verdieping die je nodig hebt voor het uitvoeren van je docentschap, denk aan psychologie, (vak)didactiek en stages. Deze opleiding is een goede keuze als je het uitdagend vindt om met mensen te werken en je eigen fascinatie voor de beeldende kunst te delen met anderen. Daarnaast wil je andere mensen begeleiden in de ontwikkeling van hun eigen beeldend proces.

Lees verder

Voor wie

Ben je afgestudeerd als beeldend kunstenaar of vormgever? Of ben je werkzaam in het kunsteducatieve werkveld en beschik je over een relevant hbo-opleiding? Dan kun je via de deeltijd docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving een bevoegdheid halen om les te geven in de beeldende kunstvakken in het eerste en tweede graads werkveld. Met het behalen van deze bachelor kun je aan de slag als kunstdocent in het voortgezet onderwijs, het mbo of als educatief medewerker bij een culturele instelling.

Aanmelden en toelating

Om te worden toegelaten tot de opleiding dien je te beschikken over een relevant HBO-diploma. Daarnaast is er een toelatingsprocedure.


Op de pagina "Aanmelden en toelaten" kun je meer lezen.

Feiten

• Graad: Bachelor of Education (CROHO-code 39100)

• Deeltijdstudie van 2 jaar (240 ECTS)

• Selectie via toelatingstest

• Locatie: HKU Beeldende Kunst

• Mogelijke vervolgstudie: Master Kunsteducatie

Studiekosten