HKU

De Bachelor of Fine Art and Design in Education (voltijd en deeltijd) leidt je op tot bevoegd docent beeldende kunst en vormgeving in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast kun je lesgeven als vakleerkracht in het hoger beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en bij centra voor kunsteducatie.

Voorbereiding op je latere beroep

De opleiding bereidt je voor op het brede vakgebied van de kunst en cultuur in het voortgezet onderwijs, zowel uit een eigen beeldende discipline, als vanuit een interdisciplinaire insteek. Van het binnenschoolse werkterrein leer je je te ontwikkelen in onderwijssituaties in het kunsteducatieve veld.

Met een diploma kun je beeldende vakken, kunst- en cultuurgeschiedenis, CKV, het vak kunst geven en interdisciplinair lesgeven in het onderwijs op eerstegraads niveau en in het diverse werkveld van de buitenschoolse kunsteducatie.

Maar je kunt bijvoorbeeld ook als beeldend kunstenaar gaan werken, projecten leiden op het gebied van kunsteducatie, cursussen geven of (interdisciplinaire) projecten opstarten en uitvoeren. Het is een brede opleiding die veel mogelijkheden biedt tot het verkrijgen van betaald werk.

Mogelijke beroepen

Het creatieve werkveld is voortdurend in ontwikkeling. Er ontstaan steeds nieuwe rollen, technieken en beroepsmatige activiteiten. In de praktijk blijken veel creatieven ook op meerdere terreinen actief. Hun werk is niet in één beroep te vangen. Onderstaande beroepen beschrijven kort een aantal vaker voorkomende beroepen waar afgestudeerden van deze opleiding voor kiezen:

Docent beeldende vormgeving en kunstgeschiedenis

Je geeft tekenlessen, handvaardigheid of lessen kunstgeschiedenis in het voortgezet onderwijs of cursussen in centra voor culturele en kunstzinnige vorming. Daarnaast kun je werken als zelfstandig beeldend kunstenaar.

Buitenschoolse kunsteducatie

Je geeft cursussen handvaardigheid, tekenen of schilderen in centra voor culturele en kunstzinnige vorming.

Interview

'Mijn eigen fascinatie kan ik nu bij anderen aanwakkeren'.

Lees verder