HKU

Deze vierjarige voltijdopleiding is Nederlandstalig. Je krijgt een deel theorie en een groter deel praktijkvakken en stages. Ongeveer een derde van je studie bestaat uit zelfstudie.

Een aantal theoretische en beroepsvoorbereidende vakken krijg je gezamenlijk met de docentenopleiding Muziek en Theater. Dit zijn bijvoorbeeld werkveldoriëntatie en projecten waarin je interdisciplinair leert werken. De theorie wordt getoetst met o.a. schriftelijke tentamens. Je praktijkwerk wordt aan het einde van elk blok of semester eerst per vak en vervolgens in samenhang met de theorie en het docentschap beoordeeld. Ook je studiehouding speelt een rol in je beoordeling.

Eerste jaar

Het eerste jaar is een algemeen oriënterend jaar. Naast hoofdvakken als tekenen, schilderen en ruimtelijk vormgeven krijg je bijvoorbeeld de vakken grafiek, fotografie, digitale media en leer je werken in de werkplaatsen hout, metaal, fotografie en grafiek. In een vak als basisdocentschap en in oriënterende stages doe je je eerste ervaringen op met het docentschap. Samen met studenten van Muziek en Theater krijg je lessen om kennis te maken met elkaars vakgebied en ontwerp je een project dat jullie met elkaar uitvoeren.

Tweede, derde en vierde jaar

In het tweede jaar kies je vier praktijkprogramma’s en in het derde en vierde jaar twee. De praktijkprogramma’s zijn geclusterd in 2-, 3- en 4-dimensionaal. Verder krijg je beroepsvoorbereidende vakken als vakdidactiek, pedagogiek en psychologie, didactische kunstbeschouwing en kunstfilosofie. In deze jaren blijft interdisciplinair werken belangrijk. Je werkt in projecten met studenten van Muziek en Theater, je doet met elkaar een interdisciplinaire stage en je kunt gezamenlijk afstuderen.

Daarnaast loop je gedurende een blok een dagdeel per week stage. In het derde jaar ga je acht weken achter elkaar op stage. In het vierde jaar loop je in blok 2 en 3 een zogeheten ‘lintstage’.waarmee je wordt voorbereid op de combinatie werken en eigen werk produceren Je dient dan in totaal 252 uur stage te lopen.

Meer informatie en contact

Je bent van harte welkom op de open dagen of neem contact op met de Servicebalie Studentzakenvia sz@hku.nl of 030-2091540.