HKU

De Brede Basisopleiding is een oriënterende opleiding. Je wordt begeleid door professionele kunstenaars en ontwerpers.

Start en duur

De Brede Basisopleiding vindt plaats op 27 zaterdagen van september tot april. De lessen worden gegeven op zaterdagen van 10:00 uur tot 15.15 uur.

Naast de opdrachten in de lessen komt het ook voor dat je opdrachten voor thuis meekrijgt. Reken op een studielast van gemiddeld 6 tot 8 uur per week.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt €1050,- Daarnaast moet je rekening houden met kosten voor aanschaf van materialen en gereedschappen (rond de €200,-). Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk. De wet op de studiefinanciering is hier niet van toepassing.

Bij onvoldoende inschrijvingen of wegens bijzondere omstandigheden heeft HKU het recht de cursus te annuleren of uit te stellen. Bij annulering door HKU wordt het volledige cursusgeld gerestitueerd. Wijzigingen voorbehouden.

Kijk voor meer informatie rondom de regelingen voor contractonderwijs in het cursistenstatuut. Dit is te vinden op onze website onder ’Statuten en Reglementen': studentportal.hku.nl/reglementen

Locatie

De lessen vinden plaats op Ina Boudier-Bakkerlaan 50 Utrecht.

Cursistenpas

De cursisten van de Brede Basisopleiding krijgen een HKU cursistenpas. Dit houdt in dat je dezelfde kortingen als de andere studenten van de hogeschool krijgt voor onze concerten en voorstellingen. Verder heb je recht op toegang tot de bibliotheken en informatiediensten van HKU.