HKU

Methodologie in relatie tot creatieve maakprocessen is één van de onderzoeksgebieden van HKU.Hoe kun je onderzoek in de kunsten het beste vormgeven en uitvoeren? En hoe communiceer je onderzoeksresultaten op een manier die recht doen aan het onderzoek? Om dit soort vragen te beantwoorden is er een gezamenlijk onderzoeksgebied waarin overkoepelende onderzoeksvraagstukken worden aangepakt.


Wij denken dat kennisuitwisseling en -ontwikkeling de kwaliteit van het onderzoek verbetert. In dit onderzoeksgebied werken twee postdoc-onderzoekers als verbinders tussen de thematische onderzoeksgebieden: vanuit een onderzoeksgerelateerd, maar thema-overstijgend onderwerp. Voor 2019-2021 ligt de focus op onderzoeksmethodologie.

Contact

Vragen over dit onderzoeksgebied? Neem contact op met Debbie Straver:

debbie.straver@hku.nl