HKU

Bij HKU is het creatieve proces zélf een vorm van onderzoek doen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met onderwijs en werkveld.Kunst biedt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap geeft kunst een ander perspectief, zet in beweging en brengt dingen teweeg. Daarom is onderzoek in de kunst essentieel.

Impact van kunstonderzoek

Een typisch HKU-onderzoeksproject heeft impact op meerdere domeinen: onderwijs, werkveld, maatschappij en/of kunstpraktijk. Dit levert niet alleen kennis, inzichten en perspectieven op binnen de kunsten en het kunstvakonderwijs, maar draagt ook bij aan innovatie buiten de kunsten.Maakpraktijk staat centraal

In de ontwikkeling van onderzoeksvragen, -methodes en -uitkomsten zien wij het creatieve proces als een alternatieve vorm van kennisproductie. Het zwaartepunt ligt op onderzoek doen vanuit het maken van kunst, media en design. Dit stelt ons in staat bestaande processen opnieuw te bekijken, te verbeteren of te vernieuwen.

Verbindingen

De onderdelen binnen HKU die onderzoek verrichten, staan met elkaar in verbinding: de lectoraten, expertisecentra, docent-onderzoekers, studenten, promovendi, de Innovatiestudio, enzovoort. Deze benadering bevordert discipline-overstijgend onderzoek, innovatie en experiment en leidt tot meer gezamenlijke projecten en programma’s.Pluriformiteit

Bovendien maakt het de pluriformiteit van ons onderwijs ook in ons onderzoek zichtbaar. Onze gemeenschap is breder dan alleen HKU. Werkveld, partnerinstellingen en kunstvakonderwijs experimenteren en reflecteren samen, waarbij het ene artistieke project het andere kan verrijken en informeren.

Onderzoeksgebieden

Bij HKU hebben we vijf onderzoeksgebieden geformuleerd. Dit zijn kaders, geen harde grenzen. Het kan best dat een onderzoek zich in twee onderzoeksgebieden bevindt. We streven naar onderlinge samenhang en synergie. De onderzoeksgebieden hebben geen vaste organisatiestructuur, wel is aan ieder gebied in elk geval één lectoraat verbonden.

Belangrijke documenten

Notitie HKU-onderzoeksbeleid 2018-2023

Downloaden


Rapport HKU op weg naar Open Science

Downloaden


Gedragscode wetenschappelijke integriteit

Downloaden