HKU

Onderzoek bij HKU kenmerkt zich door een ‘hands-on’ benadering: we werken in, met en voor de praktijk. We benaderen maatschappelijke uitdagingen vanuit een creatief, multidisciplinair perspectief.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het nieuws over onderzoek en innovatie aan HKU? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Voor medewerkers

Ben je HKU-docent of -medewerker en heb je vragen over toegepast onderzoek, innovatieprojecten, beurzen, dienstreizen, vertalingen of internationalisering? Kijk dan op de medewerkersportal (inloggen vereist).

Verbinding met de buitenwereld

HKU plaatst onderzoek en innovatie in een breed kader. Onze kunsthogeschool werkt samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners. De projecten die hieruit voortkomen, zijn gericht op innovatieve toepassingen voor de creatieve werkvelden en voor maatschappelijke sectoren en thema’s.


Onderzoek naar de raakvlakken hiertussen leidt tot multidisciplinaire toepassingen die helpen organisatorische of maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Een stevig aandeel van deze samenwerking op onderzoeks- en innovatiegebied is internationaal georiënteerd.

Hoe organiseert HKU onderzoek?

Lectoraten, expertisecentra en de Innovatie Studio stimuleren en ontwikkelen onderzoek en voeren het ook uit. Ook de schools formuleren thema’s en behoeften aan onderzoek en innovatie omdat onderzoek deel uitmaakt van de opleiding. De HKU expertisecentra zijn erop gericht de verworven inzichten, kennis en kunde over een bepaald onderwerp te bundelen en te verspreiden. HKU hanteert de gedragscode praktijkgericht onderzoek (PDF) van de Vereniging Hogescholen.

Kennis delen en netwerkvorming

HKU stimuleert actief dat kennis en inzichten over onderzoek en innovatie worden gebundeld, gedeeld met interne en externe partners en verspreid naar alle betrokkenen en belangstellenden. Het Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie heeft intern een coördinerende, faciliterende en verbindende functie.