HKU

De makersdialoog is een gemodereerde gespreksvorm tussen twee makers waarin heel concreet manieren van werken en beschouwen met elkaar worden gedeeld.

Makersdialoog tussen Lenno Verhoog en Antoin Buissink (School of Media)

Makersdialoog

De makersdialoog is een gemodereerde gespreksvorm tussen twee makers. De makers wisselen daarbij concrete maakervaringen uit. Zij exploreren elkaars projecten, vraagstukken en manieren van werken en het onderzoekende hierin. De ‘makerskennis’ die hierbij wordt opgehaald kan worden bevraagd en bewerkt en kan zo de maakpraktijk inspireren van de betrokkenen en bijdragen aan kennisvorming in de praktijk van het onderwijs.


In een later stadium sparren de betrokken makers over hoe opgedane inzichten en ervaringen kunnen worden gedeeld met andere makers, docenten en studenten en op welke manier deze bruikbaar zijn voor anderen.

Gespreksverloop


De makersdialoog start met een korte kennismaking, met de bedoeling een karakteristiek te vormen van de geïnterviewde maker en diens portfolio. Vervolgens gaat het gesprek in op een of meer projecten. Daarna wordt gezocht naar episodes in de projecten. Een episode is een periode in het maakproces waarvan de maker zelf het begin en het eind kan aangeven.


Meestal start de episode met een niet-kunnen, niet-weten of niet-voe­len van de maker. De episode eindigt wanneer de maker in staat is om weer verder te gaan met het maken. De vraag die centraal staat, is dan: wat is er die tussentijd gebeurd? Deze tussentijd kan drie minuten, drie uur, drie dagen, drie weken of langer zijn.

Rol van de moderator

De moderator vervult de rol van maakonderzoeker. De moderator organiseert de makersdialoog, ondersteunt de uitvoering en werkt deze in samenspraak met de makers uit. Uit de episodes, projecten en karakteristieken van de maker worden manieren van werken, uitgangspunten en ordeningsprincipes gehaald. Deze worden beschreven en teruggekoppeld naar de makers.


Na meerdere gesprekken komen onderwerpen naar voren die voor meerdere makers belangrijk zijn. Deze worden gebundeld en besproken op overeenkomsten en verschillen en aan elkaar en anderen voorgelegd. Hieruit kunnen onderwerpen en lijnen van kennisvorming en kennisdeling ontstaan.