HKU

‘Makerskennis’ kan worden ontsloten, bevraagd en bewerkt tot maakkennis. Zo draagt het bij aan kennisvorming in de praktijk en in het onderwijs.

“Ik gebruik geen methodes, maar ik ben wel methodisch.”  

- een conclusie die vele makers trekken na het doen van de makersdialoog


Makersdialoog

Een van de vormen van ontsluiting, die we in het licht van de maakonderzoekscyclus gebruiken, is de makersdialoog. Dit is een gemodereerde gespreksvorm tussen twee makers waarin heel concreet manieren van werken en beschouwen met elkaar worden gedeeld. Het gesprek start met een korte kennismaking waardoor een karakteristiek ontstaat van de geïnterviewde maker en diens portfolio. Vervolgens gaat het gesprek in op een of meer projecten, waarbij gezocht wordt naar concrete episodes.


Een episode is een periode in het maakproces waarvan de maker zelf het begin en het eind kan aangeven. Meestal start de episode met een niet-kunnen, niet-weten of niet-voe­len van de maker. De episode eindigt wanneer de maker in staat is om weer verder te gaan met het maken. De vraag die centraal staat, is dan: wat is er die tussentijd gebeurd? Deze tussentijd kan drie minuten, drie uur, drie dagen, drie weken of nog langer duren.

Verloop makersdialoog


Rol van de moderator

De moderator vervult de rol van maakonderzoeker. De moderator organiseert de makersdialoog, ondersteunt de uitvoering en werkt deze in samenspraak met de makers uit. Uit de episodes, projecten en karakteristieken van de maker worden manieren van werken, uitgangspunten en ordeningsprincipes gehaald. Deze worden beschreven en teruggekoppeld naar de makers.


Na meerdere gesprekken komen onderwerpen naar voren die voor meerdere makers belangrijk zijn. Deze worden gebundeld en besproken op overeenkomsten en verschillen en aan elkaar en anderen voorgelegd. Hieruit kunnen onderwerpen en lijnen van kennisvorming en kennisdeling ontstaan.