HKU

We werken samen met maakonderzoekgroepen die eerst worden geschoold in maakonderzoek. Daarna gaan zij aan de slag met een eigen onderzoek.

“Het proces voorafgaand aan het maken, zorgen dat alles er goed voorligt, is ook een creatieve daad."  - Lies Willer in gesprek met Femke de Vries, HKU Fashion Design


Maakonderzoeksgroepen

De maakonderzoeksgroepen gebruiken verschillende vormen van ontsluiten en bewerken van makerskennis en ontwikkelen manieren om tot maakkennis te komen en deze te waarderen en te delen, voor de praktijk en het onderwijs.

De volgende makers, onderzoekers en maakonderzoeksgroepen nemen deel of hebben deelgenomen aan het onderzoek in het lectoraat.


Beeldende Kunst

Beeldende kunst: Anno Dijkstra, Maarten Overdijk

Beeldende kunst en vormgeving docent: Eliane Bots, Tamar Clasquin, Sander van Deurzen, Tessa Hendriks, Astrid Hermes, Mai Linh Ly, Erik Sep, Annemiek Vera


Design

Design 1: Arjan Karssen, Tanja van der Laan, Jesse Visser, Femke de Vries

Design 2: Marcel Alberts, Karel Bakker, Dorien Bruijns, Stijn Bisscheroux

Design 3: Natascha van den Ban, Kirsten Kentler, Guido Ooms, Linda Valkeman


 
Media

Media: Antoin Buissink, Pepijn van de Port, Lenno Verhoog, Tjepke Zijlstra

Mediamakers (KIEM-project): Eva Bullens, Jeroen Hofs, Johan Rijpma, Nina Spiering


Muziek

Muziektechnologie: Mark IJzerman, Than van Nispen tot Pannerden, Wessel Oltheten, Gagi Petrovic, Ciska Vriezenga

Utrechts Conservatorium: Gé Bijvoet, Ton-Herman Melis, Albert van Veenendaal

Compositie & Sound Design (KIEM-project): Salvador Breed, Karl Heortweard, Friso Hoekstra, Joost van 't Hoff, Ben Lammerts van Bueren, Roel Slootman, Arnoud Traa, Johan van der Voet, Ivo Witteveen, Suzanne Ypma


Ander maakonderzoek

Creatieve bureaus Utrecht: Born05, Greenberry en Kaliber: Rogier IJzermans, Alain Dujardin en Ronald van Schaik

Female economy: Adelheid Roosen en Lauren Rissik

U-make: samenwerking tussen Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en de HKU op het gebied van het onderzoek van maakprocessen.


Research in Creative Practices

Jan IJzermans, Carien Moossdorff, Arja Veerman, Suzanne Ypma, Merel Zwarts

Makersdialoog tussen Lenno Verhoog en Antoin Buissink (School of Media)