HKU

De maakonderzoekscyclus integreert de verschillende activiteiten en processen van artistiek en ontwerpend maken. Doel is de doorgaande vorming van kennis en deling daarvan met andere makers en met het onderwijs.

“Je kunt pas iets over een deeltje zeggen als je het hebt gevoeld in het geheel.”

- Wessel Oltheten, HKU Muziektechnologie


Maakonderzoekscyclus

De maakonderzoekscyclus is ontwikkeld in samenwerking met de maakonderzoeksgroepen van HKU en ziet er als volgt uit:

  • De maker pendelt in haar praktijk voortdurend tussen handelen en beschouwen. 
  • Door hiervan afstand te nemen, samen met anderen, kan makerskennis worden gevormd. 
  • De maakkennis die hiervan het resultaat is kan worden bewerkt en toegankelijk worden gemaakt. Voor de maker, een team of voor anderen. 
  • Kennisvorming kan zo ontstaan, bijvoorbeeld rond een onderwerp, en worden gedeeld met andere makers in de praktijk en in onderwijs.
  • Transformatie van kennis ontstaat wanneer een maker de kennis zodanig omvormt dat er een nieuwe vorm of toepassing van ontstaat.

Het werken met de maakonderzoekscyclus

In het lectoraat wordt samengewerkt met maakonderzoekgroepen van groepjes makers, makers-docenten en makers-studenten. Zij worden eerst geschoold in het doen van maakonderzoek. De makers proberen verschillende werkvormen uit waarmee kennis wordt opgehaald, van henzelf en elkaar. Ook oefenen ze met vormen van bewerken, vastleggen/representeren en delen. Wat is hun kennis voor anderen waard?


Een van de vormen die we gebruiken om afstand te nemen is de makersdialoog. Hiermee komt makerskennis op tafel. Makers bewerken deze tot makersverhalen, kiezen veelzeggende fragmenten uit of experimenten met visuele weergaves en leggen deze aan elkaar voor. Vervolgens gaan zij zelf aan de slag met een maakonderzoek. Ook hier werken zij aan vormen van afstand nemen en bewerken, en manieren om kennis effectief te delen. Zo werken we samen aan doorgaande kennisvorming en (vormen van) deling in de praktijk en het onderwijs.