HKU

De maakonderzoekscyclus ondersteunt de vorming van kenniselementen en de deling daarvan met andere makers.

"Als het in het klein niet werkt is uitvergroten nutteloos." - Gé Bijvoet, pianist contemporary jazz, HKU Utrechts Conservatorium.Terug naar overzicht

Het werken met de maakonderzoekscyclus

De maakonderzoekscyclus is ontwikkeld in samenwerking met de maakonderzoeksgroepen van HKU. We gebruiken verschillende activeringsvormen, waaronder gemodereerde dialogen tussen makers, manieren van bewerken en manieren van deling. Door het voortdurend bewerken, transformeren en waarderen kunnen kenniselementen ontstaan en worden gedeeld met andere makers in de praktijk en in onderwijs.


De cyclus werkt als volgt:


  • De maker pendelt in haar praktijk voortdurend tussen handelen en beschouwen.
  • Door hier met hulp van anderen enige afstand van te nemen kan makerskennis worden ontsloten.
  • De maakkennis die hiervan het resultaat is, kan worden bewerkt en toegankelijk worden gemaakt voor anderen, en op bruikbaarheid worden gewaardeerd.
  • Transformatie vindt plaats wanneer een maker deze kennis zodanig omvormt dat deze een nieuwe toepassing of bestemming krijgt.

“Je kunt pas iets over een deeltje zeggen als je het hebt gevoeld in het geheel.”

- Wessel Oltheten, HKU Muziektechnologie