HKU

Het doel van het lectoraat Research in Creative Practices is het versterken van de maakpraktijk, en het onderwijs daarin. Dit doen we door onderzoek door makers voor makers te ontwikkelen. De focus ligt op wat er werkelijk gebeurt in de praktijk – theorieën zijn er genoeg.

Onderzoekers lectoraat

dr. Jan IJzermans, lector

dr. Arja Veerman, onderzoeker

Begeleidingscommissie

prof. dr. Kees Dorst

dr. Mieke Moor

Marinda Verhoeven-Spek

Jules van den Vijver

Introductie

Makers kunnen elkaar, en zichzelf, versterken door zich meer bewust te worden van hun manieren van werken. Zij pendelen voortdurend tussen handelen en beschouwen, en kunnen leren om hier effectief met elkaar over van gedachten te wisselen. Hierdoor kan ‘makerskennis’ worden opgehaald en worden omgezet in wat breder bruikbare 'maakkennis', die makers kan inspireren tot anders of beter maken. En daar kunnen dan vervolgens weer nieuwe inzichten uit ontstaan. Makers kunnen zo werken aan een cyclus van kennisvorming die de praktijk en het onderwijs daarin versterkt.

Doelstelling lectoraat

Makers wisselen hun manieren van werken, en wat daar omheen speelt, in allerlei situaties met elkaar uit. Dit leidt echter niet automatisch tot een verdere vorming van deelbare kennis die ook voor andere makers bruikbaar is. De vraag is wat makers hiervoor nodig hebben. Hoe vormen zij maakkennis met en voor elkaar? In het onderzoek van de afgelopen 15 jaar is er weinig aandacht besteed aan deze vragen. De bruikbaarheid van onderzoeksresultaten voor de praktijk van het maken wordt door makers vaak als beperkt ervaren (zie: openbare les).


Wij willen dit in dit lectoraat anders doen en werken samen met de makers aan:

 • onderzoek door makers voor makers
 • onderzoek waarin makers actief zijn en meedoen als co-actor
 • kennis genereren die bruikbaar is voor de betrokkenen en andere makers
 • het uitproberen van de waarde van kennis door makers op bruikbaarheid in de praktijk
 • makerskennis (helpen) ophalen, bewerken en delen, zodat deze zich verder kan vormen door gebruik
 • manieren ontwikkelen waarmee kennis kan worden gedeeld die bruikbaar zijn voor de maakpraktijk en het onderwijs

We werken met een andere relatie tussen maker en onderzoeker dan gangbaar is. Dit betekent dat we aandacht besteden aan rollen: wie werkt vanuit welke rol en verantwoordelijkheid mee? We zijn daarbij niet uit op de verklarende kracht maar op de bruikbaarheid van kennis. We gebruiken de volgende definitie: Research is a process of investigation leading to new insights, effectively shared

Samenwerking maakonderzoek

We werken samen met makers, docenten en studenten van binnen en buiten HKU, in maakonderzoeksgroepen in de volgende vakgebieden:

 • Media
 • Ontwerpen
 • Beeldende Kunst
 • Compositie en Sound Design
 • Muziektechnologie

Impressie lectoraat

"Is het nou maken of is het onderzoek?” 

- Jan IJzermans