HKU

Het gaat om het zoeken naar de theorie van de praktijk vanuit het perspectief van de maker. Het doel is het versterken van de maakpraktijk en het onderwijs daarin. Door makers voor makers.

Introductie

Makers kunnen elkaar, en zichzelf, versterken door zich meer bewust te worden van hun manieren van werken. Zij pendelen voortdurend tussen handelen en beschouwen, en kunnen leren om hier effectief met elkaar over van gedachten te wisselen. Hierdoor kan ‘makerskennis’ worden ontsloten en worden omgezet in wat breder bruikbare 'maakkennis', die makers kan inspireren tot anders of beter maken. En daar kunnen dan vervolgens weer nieuwe inzichten uit ontstaan.


Makers kunnen zo werken aan een cyclus van kennisvorming die de praktijk, en het onderwijs daarin versterkt. Doel van dit lectoraat is om dit proces te faciliteren en het verder te ontwikkelen.

Hoe werken wij?

In dit lectoraat werken we samen met groepen makers, die we actief betrekken bij het doen van onderzoek. We besteden aandacht aan wie vanuit welke rol en verantwoordelijkheid aan het onderzoek werkt, en wat we eigenlijk onder onderzoek doen verstaan.


We werken samen aan:

  • het verzamelen van makerskennis: inzoomen op manieren van werken van de betrokken makers
  • het bundelen en omzetten van makerskennis naar wat breder bruikbare maakkennis
  • het op waarde schatten van de maakkennis door de bruikbaarheid ervan uit te proberen in de praktijk
  • het ontwikkelen van manieren van delen die effectief en wederkerig zijn, voor de maakpraktijk en voor het onderwijs

Samenwerking maakonderzoek

We werken samen met makers, docenten en studenten van binnen en buiten HKU, in maakonderzoeksgroepen in de volgende vakgebieden:

  • Media
  • Ontwerpen
  • Beeldende Kunst
  • Compositie en Sound Design
  • Muziektechnologie

Impressie Lectoraat

"Is het nou maken of is het onderzoek?" - Jan Ijzermans


Lector Jan IJzermans

Jan IJzermans werd in 2013 directeur van HKU Expertisecentrum Onderzoek en Innovatie en leidde daarbinnen het onderzoeksprogramma Research in Creative Practices. Vanaf 2016 wordt dit programma voortgezet in het lectoraat Research in Creative Practices.

Lees verder

Onderzoekers

dr. Jan IJzermans, lector

dr. Arja Veerman, postdoc-onderzoeker

Begeleidingscommissie

prof. dr. Kees Dorst

dr. Mieke Moor

Marinda Verhoeven-Spek

Salvador Breed

Contact

Nieuwekade 1

Postbus 1520

3500 BM Utrecht

Tel. 030-209 1509

Email