HKU
Leven met verschillen

In 2007 kwamen vier pas afgestudeerde jonge theatermakers bijeen in een klaslokaal aan de Bouwstraat van ZIMIHC huis voor amateurkunst te Utrecht. Zij waren geselecteerd om onder de noemer ‘Leven Met Verschillen’ gedurende drie jaar al doende te onderzoeken óf en hoé zij theater zouden kunnen maken op plaatsen en met en voor mensen voor wie dat niet gebruikelijk is.

In 2010, ruim drie jaar later, presenteerden zij de resultaten van hun experimenten tijdens een afsluitend symposium in cultuurhuis Stefanus, dat midden in de Utrechtse wijk Overvecht is gelegen. Deze tekst en de bijbehorende DVD doen openhartig verslag van hun bijzondere speurtocht naar zichzelf, naar hun engagement, en naar inspiratie voor een nieuwe manier van theater maken.

Voor u liggen de verhalen van binnenuit van jonge makers en hun begeleiders, die al doende de weerbarstige, fascinerende, hartverwarmende, maar ook vaak frustrerende praktijk van community arts en het daarbij behorende kunstondernemerschap proberen te ontdekken.

De voornaamste reden om deze ervaringen op te tekenen is de absentie van een gedegen praktische of theoretische opleiding tot community kunstenaar in ons land. Voor zo’n opleiding zouden de met vallen en opstaan verkregen inzichten uit Leven Met Verschillen van nut kunnen zijn. Het boek bevat tevens een hoofdstuk over de cultuurhistorische wortels van community arts.

Tekst: Eugène van Erven, 2010
Tekstredactie: Anne Ligthart
ISBN: 9789064037597
Prijs: 17,50

Uitgeverij: 2010, Amsterdam, International Theatre & Film Books

Leven met verschillen was een samenwerking tussen Stut Theater, Vrede van Utrecht, ZIMIHC huis voor amateurkunst, Kunstfactor Theater en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Faculteit Theater.

Deze uitgave en het project Leven Met Verschillen kwamen mede tot stand door subsidies van SNS REAAL fonds, Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB-fonds, Stichting Doen, K.F.Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds