HKU
Cahier Weet het (nog) niet

Dit cahier is een uitgave van het Lectoraat Theatrale Maakprocessen.

Het cahier kwam tot stand in het kader van het SIA/RAAK-project Arts-professionals in transdisciplinaire kunstprojecten

Auteur: Jochem Naafs, HKU 2010

Gratis te bestellen

Want ik wil je graag interesseren
Hoe maak je een theatervoorstelling?
Wie en wat is er allemaal betrokken bij een maakproces?
Wat is er nodig om tot een voorstelling te komen?
Op welke manier werken mensen samen in een maakproces?

Er zijn verschillende redenen dat ik deze vragen begon te stellen. Er zijn ook verschillende redenen te noemen waarom deze vragen interessant en relevant zijn voor theatermakers, theaterwetenschappers, dramaturgen, technici, studenten en kunstenaars uit andere disciplines. Ik wil graag mijn fascinatie voor het maakproces delen.

Hoe kun je deze tekst lezen? Als schrijver heb ik een voorkeur voor het lineaire, toch heb ik ervoor gekozen de nummers van de hoofdstukken niet chronologisch te ordenen. Als lezer weet ik dat iemand zelden begint bij het begin en langzaam naar het einde toewerkt. Bovendien is de tekst oorspronkelijk ook niet lineair geschreven, het is een samenvoeging van ideeën, stukken tekst, herschreven tekst, nog meer herschreven tekst en nieuwe ideeën. Ik blader zelf altijd even door een boek heen, zoek naar afbeeldingen, bekijk de kopjes en blader door de literatuurlijst. Ook zoek ik graag naar voorbeelden uit de praktijk. Wat kun je eigenlijk met al die theorie, al die ideeën? Als maker, dramaturg, maar ook als wetenschapper zoek je naar houvast. Je wilt niet alleen het concept weten, maar ook de toepasbaarheid van het concept en de context waarin het concept ontwikkeld is.

Mocht je toch bij het begin (7) begonnen zijn, geef ik hier een kort overzicht van wat je te wachten staat in de tekst. Na een korte persoonlijke en een iets langere inhoudelijke inleiding in hoofdstuk 3 ga ik in hoofdstuk 0 in op de vraag wat een transdisciplinair maakproces is.

Kort door de bocht: waar hebben we het hier over? Vervolgens geef ik in hoofdstuk 1 een overzicht van bestaande theorie over creatieve maakprocessen. Daarbij ga ik in op enkele bestaande modellen. In andere woorden: wat is er al over gezegd?

Ter aanvulling op de bestaande modellen ga ik in hoofdstuk 5 en 6 in op de actor-netwerk theorie en de analysemethode die ik daarop baseer. Dus: wat heb ik hier aan toe te voegen?
In hoofdstuk 4 gebruik ik het maakproces van de voorstelling The Respons(e)ible Project om de methode te illustreren.

Voordat ik tot een (voorlopige) conclusie kom in hoofdstuk 8, maak ik in hoofdstuk 2 een klein uitstapje. In dat hoofdstuk doe ik een eerste voorstel hoe je dit model zou kunnen gebruiken als maker en/of als dramaturg. Dit doe ik aan de hand van een seminar dat ik heb gegeven aan de ArtEZ Dansacademie.