HKU

Het Lectoraat Performatieve Maakprocesssen (voorheen Theatrale Maakprocessen) publiceert sinds 2007 onderzoek in een boekenreeks in samenwerking met uitgeverij IT&FB.

Sinds eind 2013 publiceren we onderzoeksverslagen online in woord en audiovisuele middelen, als opmaat naar meer multimodulaire onderzoeksverslaglegging die we ontwikkelen.

Bestellen of informatie

Neem contact op met Debbie Straver.

Publicatielijst

Voor bestellingen of informatie stuur een e-mail naar Debbie Straver.

FRESH PERSPECTIVES 6: Mixed Reality and the Theatre of the Future, Arts and New Technologies
Auteurs: Joris Weijdom e.a.
Uitgever: IETM - International Network for Contemporary Performing Arts, Brussel i.s.m. HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen
Eerste druk: 2017
Taal: Engelstalig
Directe link: https://www.ietm.org/en/publications

Dansende Tongen
Auteurs: Annet Bremen, Marjolijn van den Berg, Eva Gouda, Ninke Overbeek en Rick Steggerda
Uitgever: International Theatre & Film Books i.s.m. HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen
Eerste druk: 2016
Taal: Nederlandstalig
ISBN: 9789064038280
verkoopprijs: € 17,50

Current Movements, Future Landscapes: reflections on the symposium Thinking-Scenography
Auteurs: o.a. Liesbeth Groot Nibbelink, Nienke Scholts en Sonja van der Valk
Uitgever: International Theatre & Film Books i.s.m. HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen
Eerste druk: 2016
Taal: Engelstalig-Nederlandstalig
ISBN: 9789064038266
verkoopprijs: € 15,00

Performance_as_Interface | Interface_as_Performance
Auteur: Marloeke van der Vlugt
Uitgever: International Theatre & Film Books i.s.m. HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen
Eerste druk: 2015
Taal: Engelstalig
ISBN: 9789064038143
verkoopprijs: € 19,50

Shifting Identities, an interdisciplinary research on musicians as theatrical performers
Auteur: Falk Hübner
Uitgever:HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen en International Theatre & Film Books, 2014
ISBN: 978 9064 0380 13
Verkoopprijs: € 17,50

Creatief partnerschap, evenwicht tussen creativiteit en samenwerking onder redactie van Nelly van der Geest.
Creatief partnerschappen zijn meerjarige samenwerkingen tussen scholen en culturele instellingen die de ambitie hebben het huidige kunst- en cultuureducatieklimaat te innoveren. De creatief partnerschappen in de stad Utrecht van de afgelopen 4 jaar zijn intensief gevolgd door HKU, onder leiding van Van der Geest. In deze publicatie worden de ingrediënten geïdentificeerd die het dynamisch evenwicht tussen creativiteit en samenwerking succesvol maken.
Redacteur: Nelly van der Geest, 2014
ISBN: 9789064037849
Prijs €19.50

Listen to the bloody machine- creating Kris Verdonck's END
'In Listen To the Bloody Machine - creating Kris Verdonck’s END wordt het scheppingsproces van deze opmerkelijke performance uitvoerig beschreven en gedocumenteerd. De auteurs Marianne Van Kerkhoven en Anoek Nuyens maakten als dramaturge en stagiaire-dramaturge deel uit van het productieteam van END.
Het boek bevat interviews met alle medewerkers, een dagboek van de repetities, de tekst van de voorstelling, foto's, technische tekeningen, een dvd met een trailer, enz. Het boek is uitgegeven in samenwerking met A Two Dogs Company en Kaaitheater Brussel.
Auteurs: Marianne van Kerkhoven en Anoek Nuyens, 2012
ISBN: 978 90 64037726

De goed voorbereide geest
Het werk van Yo! Opera was voor Anna Maria Versloot het uitgangspunt bij het schrijven en samenstellen van dit boek. De lezer krijgt zicht op de opera en het muziektheater anno nu door middel van interviews, dubbelinterviews, briefwisselingen, essays en onderzoek. Met behulp van termen als ‘traditie’, ‘dialoog’, ‘community’ en ‘hiërarchie’ wordt geprobeerd het beeld van de opera van morgen vorm te geven, dat heel bruikbaar is voor makers op het gebied van opera en muziektheater, voor kunstvakopleidingen en voor het beroepsveld in de breedste zin van het woord.
Regisseurs (Paul Koek, Anthony Heidweiller en Judith Vindevogel), componisten (Merlijn Twaalfhoven, Paul Oomen, Thomas Myrmel), zangers (Charlotte Margiono en Caroline Cartens, schrijver Ruben van Gogh), educatiespecialisten (Debora Patty en Chris Seidler) en onderzoekers (Geert van Boxtel, Eugène van Erven en Ivana Cerovecki) reflecteren op hun ervaringen met eigentijdse werkprocessen in opera en muziektheater.
Auteur: Anna Maria Versloot, 2011
ISBN: 978 90 64037627
Prijs: 17,50

Cahier: De kunst van het werken aan kunstwerken
Creatieve werkprocessen bij transdisciplinaire projecten.
Het cahier kwam tot stand in het kader van het SIA/RAAK-project Arts-professionals in transdisciplinaire kunstprojecten
Auteur: Carolien van der Schoot, 2011
Dit cahier is hier gratis te downloaden.

De kern is overal, Schrijven voor de theaterpraktijk van nu
Hoe te schrijven voor:
Meerstemmige personages – Jannemieke Caspers
Bewegingstheater – Anouk Saleming
Muziektheater – Anna Maria Versloot
Poppen- en objecttheater – Babiche Ronday
Documentair theater – Maud Lazaroms
Auteurs: Jannemieke Caspers & Nirav Christophe (red.), 2011
Prijs: 17,50

Cahier: Stroomopwaarts
de theatercriticus als creatief ondernemer
Dit cahier kwam tot stand in samenwerking met het Domein voor Kunstkritiek.
Auteur: Sonja van der Valk, 2010
Dit cahier is gratis te bestellen.

Leven met Verschillen
Jonge theatermakers op zoek naar zichzelf als kunstenaar in de wijk. Zij waren geselecteerd om onder de noemer ‘Leven Met Verschillen’ gedurende drie jaar al doende te onderzoeken óf en hoé zij theater zouden kunnen maken op plaatsen en met en voor mensen voor wie dat niet gebruikelijk is. Deze tekst en de bijbehorende DVD doen openhartig verslag van hun bijzondere speurtocht naar zichzelf, naar hun engagement, en naar inspiratie voor een nieuwe manier van theater maken.
Auteur: Eugène van Erven, 2010
Tekstredactie: Anne Ligthart
Prijs: 17,50
Meer informatie

Over de schouder
Coaching in theatermaken
Vijfendertig makers in het amateurtheaterveld kregen in een periode van vier jaar (2007 - 2010) een individueel coachingstraject aangeboden. Bij de theatermakers en hun collega-makers uit het professionele veld is het project goed gevallen. Eén op één coaching blijkt een uitstekende formule voor deskundigheidsbevordering in de amateurkunstsector te zijn.
‘Ik mag best meer van mijn spelers eisen.’
Redacteur: Thera Jonker
Prijs: 15,00

Cahier: Weet het (nog) niet
Over relaties in het transdisciplinaire maakproces.
Het cahier kwam tot stand in het kader van het SIA/RAAK-project Arts-professionals in transdisciplinaire kunstprojecten
Auteur: Jochem Naafs, 2010
Dit cahier is uitverkocht.

De brug is van niemand; over de kwaliteit van talentontwikkeling
Dit fascinerende boek, ontwikkeld door Mira Media & Centrum voor Interculturele Studies HKU, opent een brug voor insiders uit het veld van talentontwikkeling, zoals coaches, scouts, artistiek leiders, docenten en beleidsmakers. Het wisselt ervaringen uit en levert nieuwe ideeën en inzichten op.
Redacteurs: Nelly van der Geest, Carmelita Serkei e.a, 2009
ISBN:
Prijs: 18,00

Een voortdurend gesprek. De dialoog van de theaterdramaturg
Wat heeft een regisseur aan een theaterdramaturg? En wat kan een theaterdramaturg voor een theatergroep betekenen? Ook al is de emancipatie van de theaterdramaturg in onze regionen een feit, het vak roept nog steeds vele vragen op. Is de theaterdramaturg een kritische intellectueel die van buitenaf tegen het werk aankijkt of een steunpilaar van de regisseur, een echte partner in crime?
Auteur: Bart Dieho, 2009
ISBN: 978 90 6403 745 0
Prijs: 20,00

Theatermaken, pragmatische theorieën
"Juist het theater, zegt Zegers, heeft de mogelijkheid de spanning tussen de toeschouwer en de speler, de acteur en zijn personage, de tekst en zijn betekenis oneindig op te rekken. Een mens, een gedrag en een denken kan op het toneel worden doorkruist door een tweede realiteit (een tweede mens, gedrag en denken enzovoorts). Theater kan naar de realiteit verwijzen maar ook naar allerlei mogelijke realiteiten."
Citaat uit recensie van Annette Embrechts in De Volkskrant van donderdag 21 augustus 2008
Auteur: Mart-Jan Zegers, 2008
ISBN: 978 90 6403 726 9
Prijs: 17,50

Cahier: Tijd voor Ruimte
Theoretische reflecties over het ontwerpen en maken van beelden voor theater.
Redactie: Henny Dörr, 2008
Dit cahier is uitverkocht

Writing in the raw
The myths of writing.
Het Naakte Schrijven vertaald in het Engels.
Auteur: Nirav Christophe, 2008
Vertaling: Textware, Utrecht / Rosalind Buck
ISBN: 978 90 6403 729 0
Prijs: 17,50

Cahier: Altijd op nul beginnen
Over de rol van het lichaam in het Theatrale Maakproces
Auteurs: Emiel Schra en Marja Vinkenburg, 2007
Dit cahier is uitverkocht

Het Naakte Schrijven
Over de mythen van het schrijverschap
Het Naakte Schrijven is een boek voor degenen die het schrijven professioneel wil aanpakken en beoefenen. Het richt zich op literaire schrijvers op alle niveaus en van alle genres.
Auteur: Nirav Christophe, 2007 (herdruk)
ISBN: 978 90 6403 712 2
Prijs: 17,50

De toneelschrijver als theatermaker
Over het schrijfproces van Gerardjan Rijnders, Arne Sierens, Adelheid Roosen, Jos Bours, Rob de Graaf, Oscar van Woensel en Rene Pollesch.
Auteur: Daniela Moosmann, 2007
ISBN: 978 90 6403 704 7
Prijs: 12,50

Online publicaties

Je moet je kunst veranderen Performatieve dramaturgie van de eenentwintigste eeuw. Een uitgave van Caspar Nieuwenhuis & HKU Lectoraat Performatieve Maakprocessen.

Writing as Research as Writing
Voor de International Conference on Artistic Research in Den Haag van de SAR schreven Nirav Christophe en Daniela Moosmann het artikel Writing as Research as Writing als bijdrage aan het programmaboek.

"Het Lichaam. En fysieke betrokkenheid in theater."
Sigrid Braam (student Theatre & Education) schreef vanuit een persoonlijke fascinatie een artikel over de rol van het lichaam in theater. Ze gaat onder andere in op wat er in het lichaam gebeurt tijdens het kijken naar theater en wat die kennis vervolgens voor impact heeft op haar werk als theatermaker.

Prague Provocations

In april 2016 presenteerde het kernteam van het lectoraat de "Prague Provocations" op de Artistic Research conference Is there some method?

Resonance

Resonance
Eind oktober 2013 heeft theatermaker Lidy Six haar residency rondom het Japanse begrip 'Ma' afgerond met het praktijkonderzoek Resonance. Samen met lichtontwerper Thomas Dunn (VS) en DJ/componist Joaquin ‘Joe’ Claussell (VS) deed ze onderzoek naar het installeren van een hedendaagse ervaringsruimte op basis van trillingen van kleur via licht en geluid, speciaal met LED.

De video hieronder is een introductie van het onderzoek door de makers zelf en een registratie van de presentatie aan het einde van de onderzoeksweek.Joshua Heeres (RMA student Performance Studies van UU) heeft het onderzoek bestudeert en beschrijft en analyseert het proces in zijn artikel De kunst van het weglaten in Resonance een installatie van Lidy Six.