HKU

Dit lectoraat onderzoekt hoe nieuwe co-creatieve maakprocessen ten goede komen aan de kunstpraktijk, het kunstvakonderwijs en aan niet-artistieke domeinen.

Nieuwsbrief

Het lectoraat brengt drie tot vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Hier kun je je inschrijven.

Introductie

Wat de rol van eigenaarschap en auteurschap in een project waarin kunstenaars ‘maken’ met niet-kunstenaars (bv. patiënten)? Hoe kan scenografie worden gebruikt in de co-creatie tussen performer en toeschouwer? Hoe kan creatief schrijven een methode van onderzoek zijn? Dit zijn vragen die horen bij de kernconcepten van de lectoraat Performatieve Maakprocessen: co-creatie en artistiek onderzoek.

Doel lectoraat

De beroepspraktijk van de kunstprofessional is steeds meer hybride. Disciplines, media, en het domein van kunst en cultuur zijn niet langer afgebakend. Kunstprofessionals nemen voortdurend verschillende posities in en leren daartussen te schakelen.


Technologische ontwikkelingen en cross-over vernieuwingen vragen van kunstprofessionals dat zij hun maakstrategieën onder de loep nemen. Hoe leer je de nieuwe generatie kunstenaars om met deze ontwikkelingen om te gaan? Wat betekent dit voor de kunstopleidingen?


Het doel van het lectoraat Performatieve Maakprocessen is om in de context van deze ontwikkelingen creatieve processen te versoepelen, te vernieuwen, te versnellen en waar nodig te vertragen. De focus van het onderzoek ligt op acties en maakstrategieën in praktijken met een performatief karakter.


Deze processen kenmerken zich door interactie, narrativiteit, meerstemmigheid en co-creatie. Er wordt eigenlijk altijd samengewerkt door meerdere disciplines en geregeld met domeinen buiten de kunsten.

Onderzoeksprogramma

Het lectoraat heeft de ambitie om een herkenbare positie in het onderzoeksveld te hebben over (performatieve) maakprocessen van de kunstprofessional, over co-creatie en kunstonderzoek.


Er zijn binnen het lectoraat vijf thematische onderzoeksgroepen. Deze groepen zorgen voor extra verbinding en samenhang maar houden ook volop ruimte voor individuele onderzoeksonderwerpen van docenten/onderzoekers. Deze vijf groepen zijn:

  • Expanded Scenography
  • Mixed Reality
  • Beyond Freewriting; On Research and Writing
  • Artistic Social Engineering
  • Independent Peergroup

Het lectoraat verbindt zich actief aan landelijke initiatieven die onderzoek in de kunsten vanuit het hbo op de kaart willen zetten. Onder andere door lector Nirav Christophe als projectleider van het platform Kunst ≈ Onderzoek en betrokkenheid bij de KUO Next werkgroep Onderzoek en NWA stuurgroep Kunst.

Het lectoraat loopt van 2019 tot 2023. Het is de opvolger van het lectoraat Theatrale Maakprocessen, dat ook geleid werd door Nirav Christophe.

Lector Nirav Christophe

Nirav Christophe is schrijver, theaterwetenschapper en procesbegeleider. Hij is gespecialiseerd in de pedagogie van dramaschrijven.

Lees verder

Onderzoekers

Nirav Christophe (lector)

Henny Dörr (kernteam)

Debbie Straver (kernteam en coördinatie)

Falk Hübner (postdoc-onderzoeker)

Joris Weijdom (promotie-onderzoeker)

Kaisu Koski

Marloeke van der Vlugt (pre-PhD)

Daniela Moosmann

Marjolijn van den Berg

Ninke Overbeek (pre-PhD)

Jelmer Soes

Jorrit Thijn

Nynke Winkler Prins

Joost van Wijmen

Ariane Trümper

Vinny Jones

Ariane van Boxmeer

Onderzoekers vanuit HKU Utrechts Conservatorium

Onderzoekers vanuit HKU Theater

Onderzoekers vanuit HKU Muziek en Technologie

Begeleidingscommissie

Marcel Cobussen

Caspar Nieuwenhuis

Contact

Nieuwekade 1

Postbus 1520

3500 BM Utrecht

Tel. 030-209 1509

Email