HKU

Het lectoraat Creatieve Economie (2016-2019) verkent vraagstukken daar waar creativiteit en economie elkaar overlappen.

Onderzoeksdoel en ontwerp

Het doel van het lectoraat is tweeledig: enerzijds het onderzoeken en ontwikkelen van strategische principes voor de valorisatie van het creatieve proces. Anderzijds het afwegen en bevorderen van innovatie van businessmodellen en organisatorische principes in de creatieve werkvelden.

Het onderzoek van het lectoraat is erop gericht om de meerwaarde en impact te vergroten van kunstenaars, culturele en creatieve makers, ondernemers en organisaties. Dit zowel binnen de culturele en creatieve sector als op breder maatschappelijk niveau, met relevante professionele en beleidsimplicaties.
 
De ontwikkelde methodologische aanpak is gebaseerd op creatieve cross-overs, die verwijzen naar complexe, dynamische en indirecte effecten in de bredere economie en samenleving buiten de sector van de creatieve industrie. Creatieve crossovers kunnen strategisch worden gepland en als zodanig worden ingebed in haalbare bedrijfsmodellen van creatieve professionals en industrieën om te innoveren en samen te werken met andere sociaal-economische sectoren.

Lector Elisabetta Lazzaro

Elisabetta Lazzaro is cultureel econoom en lector Creatieve Economie. Voorheen was zij als professor verbonden aan de Université Libre de Bruxelles, de Southern Methodist University, Dallas, USA en de Padua Universiteit, Italië.

Lees meer

Begeleidingscommissie

Erik Hitters

Jacco van Uden

Contact

Nieuwekade 1
Postbus 1520
3500 BM Utrecht

Tel. 030-209 1509

E-mail