HKU

Het lectoraat Kunst en Professionalisering nodigt u uit voor een openbare theatrale lezing in het festival Wendingen op 17 mei in Utrecht.

Met dit festival viert het lectoraat de afgelopen periode, sluit deze af en wordt de opmaat gegeven voor de nieuwe aankomende lectoraatsperiode van 4 jaar.

Festival Wendingen

17 mei

Oudenoord 700, Utrecht

16.00- 18.00u

Tegenkracht: Nieuw vakmanschap

Herken je in je eigen leven en werk het verlangen om je niet voetstoots neer te leggen bij de pasvorm van het protocol? Ben jij over de grenzen van je professie op zoek naar nieuwe vormen van vakmanschap, professionaliteit en samenwerking? Wil je de maatschappelijke bijdrage en de zin en betekenis van je werk verdiepen?


Deze verlangens staan centraal in Muzische Professionalisering, publieke waarden in professioneel handelen, het proefschrift waar lector Bart van Rosmalen ruim twee jaar geleden op promoveerde. Met de mythe van de muzen als leidraad legt van Rosmalen daarin een verbinding tussen de cultuurfilosofie van Alasdair MacIntyre, Hans Georg Gadamer en Richard Sennett met de organisatietheorie van Karl Weick. Dit is de wetenschappelijke verankering van het onderzoeksprogramma Muzische Professionalisering van HKU lectoraat Kunst en Professionalisering.


Negen praktijkgerichte onderzoeksthema’s zijn er afgelopen vier jaar uit deze wetenschappelijke verankering ontwikkeld: Wat draagt muzisch werken bij aan Goed Werk, aan de lerende hogeschool, aan kunst als interventie, aan Bildung, aan de methodologie van praktijkgericht onderzoek, aan het vieren van het maken, aan vormen van dialoog, aan nieuwe mens- en wereldbeelden.

Wendingen Festival Muzisch Onderzoek

Op 17 mei werken 80 onderzoekers waaronder emeritus hoogleraar Harry Kunneman, lector Manon Ruijters (Aeres Hogeschool), lector Daan Andriessen (HU), lector Jan Nap (politieacademie) overdag aan de negen bovengenoemde thema’s uit het onderzoekprogramma.


Vanaf 16.00 uur worden de resultaten van het onderzoek opgevoerd aan een nieuw publiek. In beelden, woorden, concepten, schetsen en opstellingen. Aansluitend verzorgt lector Bart van Rosmalen een theatrale lezing over de vraag: Wat draagt muzisch werken bij aan:

  • de relevantie, impact en methodologie van Praktijkgericht Onderzoek in het HBO?
  • de transitie van HKU naar een lerende hogeschool gericht op een toenemende betekenisvolle bijdrage aan de samenleving vanuit de kunsten?

Daarmee positioneert hij zich op de drempel van twee lectoraatsperiodes. Hij waardeert en viert het resultaat van de eerste en hij geeft een impuls en accent aan het muzische onderzoek in de tweede periode.
U bent van harte uitgenodigd om vanaf 16.00 uur aan te sluiten (inloop vanaf 15.45 uur).