HKU

Het lectoraat Kunst en Professionalisering publiceert met regelmaat op verschillende platforms en schrijft artikelen in vakbladen en in boeken. Op het platform Musework wordt doorlopend gepubliceerd.

Publicaties 2017

 • 'Meer Maker worden', Bart van Rosmalen. In Kunstzone 06, 2017.
  Ken je dat, dat het soms net lijkt of alles wat er 'moet' alsmaar groeit: meer protocol, strengere verantwoording, hogere resultaatverplichting en inspelen op snel veranderende eisen van 'buiten'? In dit artikel dat verscheen in Kunstzone 06 2017, stelt het lectoraat zich voor.

Publicaties 2016

 • 'Muzische Professionalisering. Gedachten en gereedschap voor docenten in tijden van onderwijsvernieuwing'. Waardenwerk, Journal of Humanistic studies december 2016.
 • 'Take away work forms'. Deze set van zeven kaarten is ontworpen ter begeleiding van een reflectieve track tijdens het ICON-seminar Improvisation (Finland, oktober 2016). In de teksten wordt onderzocht of en hoe levendig taalgebruik en sterk design kan bijdragen aan het blijvende en continu gebruik van werkvormen.
 • 'Connecting Conversations'. Wat kunnen een accountant, een zorgprofessional, een kunstenaar en een filosoof met elkaar delen? Hoe slagen ze in het overbruggen van de kloof tussen hun volstrekt verschillende disciplines? Hoe verdiepen ze hun wederzijds begrip en leren ze meer uitwisselen dan veilige small talk over het weer? Dat lees je in het artikel 'Connecting Conversations' van lector Bart van Rosmalen in het onlangs verschenen boek Cooperate: The Creative Normal.
 • 'The Return of the Muses', Bart van Rosmalen, PhD dissertation. This book has been written for professionals wishing to enhance the professional particularity and counterforce in their work. With the concept of Musal Professionalisation, as a professor affiliated with HKU University of the Arts Utrecht and the centre for leadership and enterprise, de Baak, Bart van Rosmalen develops a musal perspective of professional practices.
 • 'Unpacking Performativity', Bart van Rosmalen, Gaby Allard, Peter Sonderen. This volume comprises the textual and visual translation of a two-year research trip undertaken by the ArtEZ Dance Academy and its Theory in the Arts research department.

 • 'Muzische professionalisering', Bart van Rosmalen. In: Tijdschrift voor Coaching, Over de grens

Publicaties 2015

 • 'Muzische Professionalisering: publieke waarden in professioneel handelen', Bart van Rosmalen, PhD dissertatie. Dit boek is geschreven voor professionals die eigenzinnigheid en tegenkracht in hun werk willen versterken. Ze leggen zich niet voetstoots neer bij de pasvorm van het protocol. Van kunstenaars tot juristen en van ingenieurs tot zorgverleners, ze gaan over de grenzen van hun professie heen op zoek naar nieuwe vormen van vakmanschap, professionaliteit en samenwerking. Ze willen maatschappelijk bijdragen en de zin en betekenis van hun werk verdiepen.
 • 'Het gesprek als theater', Bart van Rosmalen. Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Hoe draagt een muzisch perspectief bij aan de uitoefening en maatschappelijke positionering van de begeleidingskunde? De auteur laat zien hoe de individuele stemmen van deelnemers in een muzische benadering aan kracht kunnen winnen, om elkaar te vinden in een gemeenschappelijk verband.

Publicaties 2010

 • 'Verbindende gesprekken - De citaatprocedure', Bart van Rosmalen. Management & Organisatie, 2010. Hoe kunnen hooggespecialiseerde professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven door hun specialistisch jargon heen breken en met elkaar in een betekenisvol verbindend gesprek terechtkomen?┬áBart van Rosmalen bespreekt een specifieke gespreksvorm die op grond van deze vraagstelling is ontwikkeld in het kader van het project Connecting Conversations.

Publicaties 2007

 • Bart van Rosmalen, Artistry and artistic reflection, Den Haag:
  Koninklijk conservatorium Den Haag

Luister naar een interview met Bart van Rosmalen op NPO Radio4 naar aanleiding van zijn promotie op 6 januari 2015 aan de Universiteit van Humanistiek. Zijn proefschrift is verschenen bij Uitgeverij IJzer.

Blader hier door Blad: Jaarboek lectoraat Kunst en Professionalisering 2015-2016. Een weerslag van de muzische onderzoeksactiviteiten.