HKU

Op 29 september 2016 gaf Bart van Rosmalen zijn Openbare Les. Hiermee installeerde HKU officieel het lectoraat Kunst en Professionalisering.

Impressie van de openbare les

Kunst en Professionalisering

Muzische Professionalisering: Gedachten en gereedschap voor docenten in tijden
van onderwijsvernieuwing

In zijn lectorale rede van het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering trok lector Bart van Rosmalen zijn eerder dit jaar verschenen proefschrift Muzische Professionalisering door naar de praktijk van docentontwikkeling in het onderwijs. De Openbare Les kreeg vorm als een drieluik nadat het College van Bestuur van HKU Bart van Rosmalen als lector installeerde.


Gedachten

De collega lectoren Harry Kunneman, Daan Andriessen, Manon Ruijters en Thieu Besselink presenteerden hun visies op professionalisering in het onderwijs. Een aantal praktijkvertegenwoordigers uit het onderwijs zat daaromheen in een kring en brachten praktijkvragen in.


Gereedschap

Alle gasten en publiek, deelden een gezamenlijke maaltijd. Ze werden aan kleine tafels ontvangen door bij het lectoraat betrokken docent-onderzoekers. Samen bespraken ze verschillende werkvormen, po√ętisch beschreven op kaartensets.


Openbare Les

In zijn lezing gaf Bart van Rosmalen een inleiding op wat muzische professionalisering is. Vervolgens betoogde hij dat in de docent van de toekomst drie stemmen naaar voren kunnen komen. De 'Voice of the Practice', de 'Voice of Inquiry' en de 'Voice of the Artist'. Aan de hand van levendige en vaak persoonlijke voorbeelden lichtte van Rosmalen zijn pleidooi toe.


Vanuit nauwe verbindingen met vijf HKU schools en diverse externe opleidingsinstituten zoals De Baak, ROC Midden Nederland, Zin in werk en de Bildungacademie deelde Van Rosmalen na twee jaar de tussenstand van zijn lectoraat.


Het Jaarboek 2015-2016 BLAD, Praktijken van Muzische Professionalisering, van het Lectoraat Kunst en Professionalisering 2is gepresenteerd tijdens de Openbare Les.

16 verschillende werkingsvormen zijn als kaart uitgegeven en gebundeld in een 'herbarium'.

Lees verder