HKU

Bart van Rosmalen, improviserend cellist en regisseur, is sinds eind jaren 1990 actief in verschillende rollen als adviseur, opleider, lector en moderator.

Bart van Rosmalen, improviserend cellist en regisseur, onder andere werkzaam bij De Baak als programmavernieuwer, is sinds eind jaren 1990 in verschillende rollen als adviseur, opleider, lector en moderator intensief betrokken bij het versterken van het internationale kunstvakonderwijs door praktijkgericht onderzoek. Van Rosmalen stelt in zijn aanpak het begrip Connecting Conversations centraal en werkt aan nieuwe duurzame verbindingen tussen kunst, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Zijn focus ligt daarin altijd bij de mens, de professional die het moet doen.

2016

Deze set van zeven kaarten is ontworpen ter begeleiding van een reflectieve track tijdens het ICON-seminar Improvisation (Finland, oktober 2016). In de teksten wordt onderzocht of en hoe levendig taalgebruik en sterk design kan bijdragen aan het blijvende en continu gebruik van werkvormen.

Wat kunnen een accountant, een zorgprofessional, een kunstenaar en een filosoof met elkaar delen? Hoe slagen ze in het overbruggen van de kloof tussen hun volstrekt verschillende disciplines? Hoe verdiepen ze hun wederzijds begrip en leren ze meer uitwisselen dan veilige small talk over het weer? Dat lees je in het artikel 'Connecting Conversations' van lector Bart van Rosmalen in het onlangs verschenen boek Cooperate: The Creative Normal.

Waardenwerk, Journal of Humanistic Studies, mei 2016

This book has been written for professionals wishing to enhance the professional particularity and counterforce in their work. With the concept of Musal Professionalisation, as a professor affiliated with HKU University of the Arts Utrecht and the centre for leadership and enterprise, de Baak, Bart van Rosmalen develops a musal perspective of professional practices.

This volume comprises the textual and visual translation of a two-year research trip undertaken by the ArtEZ Dance Academy and its Theory in the Arts research department.

  • Muzische professionalisering, Bart van Rosmalen, in Tijdschrift voor Coaching, Over de grens

2015

Dit boek is geschreven voor professionals die eigenzinnigheid en tegenkracht in hun werk willen versterken. Ze leggen zich niet voetstoots neer bij de pasvorm van het protocol. Van kunstenaars tot juristen en van ingenieurs tot zorgverleners, ze gaan over de grenzen van hun professie heen op zoek naar nieuwe vormen van vakmanschap, professionaliteit en samenwerking. Ze willen maatschappelijk bijdragen en de zin en betekenis van hun werk verdiepen.

Hoe draagt een muzisch perspectief bij aan de uitoefening en maatschappelijke positionering van de begeleidingskunde? De auteur laat zien hoe de individuele stemmen van deelnemers in een muzische benadering aan kracht kunnen winnen, om elkaar te vinden in een gemeenschappelijk verband.

2010

Hoe kunnen hooggespecialiseerde professionals in kunst, wetenschap en bedrijfsleven door hun specialistisch jargon heen breken en met elkaar in een betekenisvol verbindend gesprek terechtkomen? Bart van Rosmalen bespreekt een specifieke gespreksvorm die op grond van deze vraagstelling is ontwikkeld in het kader van het project Connecting Conversations.

2007

  • Bart van Rosmalen, Artistry and artistic reflection, Den Haag:
    Koninklijk conservatorium Den Haag

Interview NPO Radio4

Luister naar een interview met Bart van Rosmalen op NPO Radio4 naar aanleiding van zijn promotie op 6 januari 2015 aan de Universiteit van Humanistiek. Zijn proefschrift is verschenen bij Uitgeverij IJzer.