HKU

Het lectoraat Kunst en Professionalisering onderzoekt hoe docenten en opleiders hun professionele ontwikkeling kunnenversterken met muzische kwaliteiten zoals ‘vertellen’, ‘maken’ en ‘spelen’. Hoe kan muzische professionalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en opleiding, aan organisaties en aan de samenleving?

Kenniskring

De onderzoekers die zich bezig houden met Muzische Professionalisering zijn:

Elisabeth Bogaard

Esther Bos

Carolien Doktor

Marlies Dorigo 

Hanke Drop

Imara Felkers

Annemarie Geerling

Nelly van der Geest

Til Groenendijk 

Wilfred Hermkens

Annelies Hoogcarspel

Falk Hübner

Godfried IJsseling

Ruben Jacobs

Euwe de Jong 

Melanie Kandelaars (HKU Media)

Annemarie Maas

Corrie Nagtegaal

Myrthe Nagtzaam

Carolien Oostveen

Marco Oudemoleman

Arwen van Putten

Peter Rombouts

Cecile Rongen (

Anouk Saleming

Annemiek Vera 

Brechtje Wedman

Doel lectoraat

Het lectoraat geeft ruimte aan onderzoeksprogramma’s die de relatie tussen kunst en professionalisering thematiseren. In periode 2014-2018 staat Muzische Professionalisering centraal. Dit onderzoeksprogramma versterkt de muzische dimensie in onderwijs en opleidingen door het ‘makerschap’ bij docenten en opleiders aan te wakkeren. We werken sinds 2014 hieraan samen met opleidingsorganisatie De Baak. Zo ondersteunt het programma HKU bij de ontwikkeling tot een professionele leergemeenschap. De Baak wil met de samenwerking thema’s als ‘zelfsturing in organisaties’ en ‘zelforganisatie in de beroepspraktijk’ verder verkennen en onderzoeken. Door dit onderzoek samen met professionals en belangstellenden van buiten HKU uit te voeren, wordt de ontwikkeling van HKU tot kunstonderwijsorganisatie die midden in de samenleving staat beter zichtbaar.

Co-creatie van werkvormen

Kenmerkend voor de methodiek binnen het programma is co-creatie: iedere docent of opleider die deelneemt kan een specifiek onderwerp introduceren dat hij nader wil verkennen en onderzoeken. Hij verzamelt daartoe een brede kring van collega’s en anderen. Voorbeelden van vragen die zo’n kring zich kan stellen zijn:

  • Hoe maak ik een lerend netwerk?
  • Hoe vinden we nieuwe vormen van ontwikkelingsgerichte feedback?
  • Hoe gebruiken we expressieve uitingsvormen in opleidingen of trainingen?
  • Hoe kun je binnen de gestelde onderwijskaders je eigen professionele ruimte vergroten?
  • Waaraan zou een nieuwe leeromgeving moeten voldoen zodat je daarin ook kunt maken, vertellen en uitvoeren?


Deze vragen worden verkend in sessies in een openbare, voor iedereen toegankelijke werkplaats of playground. Hier delen we inspirerende bronnen uit literatuur, kunst of filosofie met elkaar, werken we met theatrale werk- en gespreksvormen of experimenteren we met verschillende vormen van reflectie. Zo ontdekken we nieuwe inzichten en verrassende innovatieve leervormen. Op www.musework.nl worden alle outputs van de sessies vastgelegd en gedeeld zodat reflectie kan plaatsvinden.

Samenwerking

HKU en De Baak werken nauw samen binnen het onderzoeksprogramma Muzische Professionalisering. Door synergie van wederzijdse kennis en netwerken beoogt het lectoraat het onderwijs- en opleidingsaanbod bij HKU en De Baak in een (inter)nationaal perspectief te versterken en te vernieuwen. De samenleving van nu vraagt professionals die zelf richting geven en maatschappelijk betrokken zijn. Daar zijn nieuwe innovatieve manieren van leren en doceren bij nodig. Kunst en creativiteit vervullen daarin een sleutelrol.


Het lectoraat Kunst en Professionalisering werkt verder samen met onderzoekers van Ze zijn verbonden aan HKU Theater, HKU Utrechts Conservatorium, HKU Beeldende Kunst, HKU Kunst en Economie, HKU Media en de Master Crossover Creativity, HU en HAN.

Lector: Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen, improviserend cellist en regisseur, is sinds eind jaren 1990 in verschillende rollen als adviseur, opleider, lector en moderator intensief betrokken bij het versterken van het internationale kunstvakonderwijs door praktijkgericht onderzoek.

Lees verder

Openbare les

Op 29 september 2016 gaf Bart van Rosmalen zijn Openbare Les.

Lees verder