HKU

Het lectoraat Kunst en Professionalisering onderzoekt hoe docenten en opleiders hun professionele ontwikkeling kunnen versterken met muzische kwaliteiten zoals 'vertellen', 'maken' en 'spelen'.

Introductie

Hoe kunnen professionals hun persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke impact in organisaties versterken? Hoe kun je creativiteit en makerschap in je leven en werk een prominentere plaats geven?


Dat zijn vragen die horen bij het centrale thema van dit lectoraat: Muzische Professionalisering. Het woord muzisch is ontleend aan de Griekse mythen van de muzen, uit de tijd voor de gespecialiseerde disciplinering in vakken en voor de scheiding van kunst en wetenschap. Het lectoraat beschouwt die scheiding als kunstmatig en wil deze opheffen.

Doel lectoraat

Het lectoraat heeft twee doelen: ten eerste bestaand makerschap versterken door te zoeken naar nieuwe vormen van maakonderzoek. Ten tweede vastgeroeste praktijken verbeteren door creatieve interventies. Het draait om het ontwikkelen van kennis, het realiseren van verandering, het leren door professionals en het aanwakkeren van makerschap in diverse praktijken zoals de zorg, de rechtspraak, het onderwijs e.d.


Mogelijke onderzoeksvragen zijn: 'Op welke manier kan de docent zijn of haar eigen makerschap inzetten in het lesgeven?', 'Hoe kunnen muzische interventies bijdragen aan het versterken van samen-werking in teams van professionals?' en 'Wat is de rol van de kunstenaar in maatschappelijke vraagstukken?'

Werkwijzen

Het lectoraat doorbreekt de scheidslijn tussen leren, onderzoeken en maken. Dit gebeurt door middel van Muzisch Onderzoek, gezamenlijk scheppend werken en onderzoek doen in de vorm van  dialoog-, werk- en onderzoeksvormen.


Muzisch Onderzoek verkent een andere vorm van kennis dan het geschreven en gesproken woord. Dit onderzoek vindt onder andere plaats in onze werkplaats met actie-onderzoek. Uitkomsten van de sessies in de werkplaats en het onderzoek staan op musework.nl.


Kenmerkend voor ons lectoraat is dat we in onze onderzoekprogramma's werken aan structurele partnerschappen op diverse maatschappelijke terreinen: zorg, overheid, cultuureducatie, andere soorten hoger en middelbaar onderwijs.


Voorbeelden van dit soort partners zijn Vilans, De Baak, Movisie, LKCA en ROC Midden-Nederland. Ook werkt het lectoraat samen een groot aantal lectoraten buiten de kunstsector, bijvoorbeeld in het platform Studio 21CS.

Lector Bart van Rosmalen

Bart van Rosmalen, improviserend cellist en regisseur, is sinds eind jaren 1990 in verschillende rollen als adviseur, opleider, lector en moderator intensief betrokken bij het versterken van het internationale kunstvakonderwijs door praktijkgericht onderzoek.

Lees verder

Begeleidingscommissie

Harry Kunneman
Thieu Besselink

Thera Jonker

Contact

Nieuwekade 1

Postbus 1520

3500 BM Utrecht

Tel. 030-209 1509

Email