HKU

Het lectoraat Interactive Narrative Design onderzoekt middelen die hedendaagse complexiteit communiceren, bediscussiëren, begrijpelijk maken en betekenis geven.

Introductie

Digitale technologie biedt een platform voor interactieve en dynamische vormen van  games, virtual reality, augmented reality, interactieve documentaires, en andere toekomstige formats. De vraag van zowel bedrijven, consumenten en publieke sector naar boeiende interactieve verhalende producten en diensten neemt voortdurend toe. Ondanks die groeiende vraag staat de sector nog in de kinderschoenen waar het om interactive digital narratives gaat. Het lectoraat wil dit veranderen door expertise op te bouwen op het vlak van best practices, ontwerpparadigma’s en pedagogie.


Het lectoraat Interactive narrative design wil impact bereiken op verschillende niveaus.

Impact op de sector

Het lectoraat gaat ontwerpconventies en –patronen identificeren en proefondervindelijke toetsen. Dit heeft als doel het verzamelen van kennis die toepasbaar is binnen tal van terreinen voor interactive narrative design, zoals games, televisie, kranten, musea, onderwijs, bewustmakingscampagnes, enzovoort. Het lectoraat verspreidt deze kennis via publicaties, bijeenkomsten en samenwerkingsverbanden.

Impact op onderwijs

Het lectoraat zal een specifiek leermodel ontwikkelen om IDN-beroepsbeoefenaren op te leiden. Er is nog weinig bekend en vastgelegd over de wijze waarop interactive narrative design onderwezen kan worden. Welke skillset en mindset zijn vereist? Hoe leer je deze aan? Hoe zou een IDN-curriculum eruit kunnen zien? Het lectoraat wil de ontwikkelde pedagogische kennis gebruiken om een nieuwe generatie ontwerpers op te leiden die 'interactive narratives' ontwikkelen voor een breed publiek en met een diversiteit aan toepassingen, in sectoren zoals de zorg, erfgoededucatie of de entertainmentindustrie.

Artistieke & professionele impact

De ontwikkeling van digitale technologie heeft een vergelijkbare invloed gehad op de manier waarop verhalen worden gearticuleerd als de ontdekking van de printtechnologie. De printtechnologie bracht ons formats als de roman, het krantenartikel en het pamflet. Digitale technologie brengt formats voort zoals games, installaties, augmented reality, VR/360, wearables, enzovoort. Het lectoraat benadert IDN vanuit een platformoverschrijdend perspectief en probeert verschillende benadering en disciplines samen te brengen in een 'community of practice'.

Maatschappelijke impact

Het lectoraat ziet IDN als tool om complexiteit te communiceren, te bespreken en te doorgronden – iets waar de moderne samenleving behoefte aan heeft. IDN kan bijvoorbeeld worden ingezet in een cultureel scholingsprogramma voor vluchtelingen, of voor het uiteenzetten van complexe politieke vraagstukken, zoals het Arabisch-Israëlische conflict. Maar ook in meer persoonlijke situaties waarbij meerdere zienswijzen en verhalen samenkomen, zoals relatietherapie of teamcommunicatie. Het lectoraat wil mensen bewust maken van de kracht van IDN door publieksgerichte projecten.

Lector Hartmut Koenitz

Voor zijn indiensttreding bij de HKU was Hartmut Koenitz universitair docent Mass Media Arts aan de University of Georgia, waar hij onderzoek deed naar Interactive Digital Narrative & Video Games. Hij ontwikkelde de tool ASAPS en gaf een groot aantal colleges over thema’s rond digitale media, waaronder interactive narrative, gameprogrammering, videoproductie  en webdesign.

Lees verder

Onderzoekers

  • Mirka Duijn (EMMA, MA) Interactief filmmaker, praktijkgericht onderzoeker en spreker
  • Teun Dubbelman Postdoc onderzoeker en studieleider bij HKU Games and Interaction, narrative game mechanics, IDN pedagogie
  • Christian Roth Postdoc onderzoeker en docent, design en evaluatie van interactive narrative gebruikerservaringen
  • Noam Knoller Doctoraal onderzoeker Universiteit Utrecht, embodied narrative ervaringen en complexiteit, film editor, interactieve (cinema) artiest
  • Yotam Shibolet Onderzoeker, MA student Universiteit Utrecht, IDN Authoring tools in comparison
  • Leon van den Berg Onderzoeksstagiair, student Games & Interaction, HKU,  IDN user experience, user studies

Begeleidingscommissie

Michael Bas
Paulien Dresscher
Remko van der Lugt
Joost Raessens
Viktor Wijnen

Contact

Nieuwekade 1

Postbus 1520

3500 BM Utrecht

Tel. 030-209 1509

Email