HKU

Het lectoraat Creatieve Economie verkent, onderzoekt en verrijkt vraagstukken daar waar creativiteit en economie elkaar overlappen.

Het doel van het lectoraat is tweeledig: enerzijds het onderzoeken en ontwikkelen van strategische principes voor de valorisatie van het creatieve proces. Anderzijds het afwegen en bevorderen van innovatie van business modellen en organisatorische principes in de creatieve werkvelden.

Openbare les

De openbare les van lector Elisabetta Lazzaro vond plaats op 11 november 2016. Hier presenteerde ze haar onderzoeksaanpak en installeerde het College van Bestuur (CvB) van HKU officieel het lectoraat van Lazzaro.

Zie de video hieronder of kijk hier (Engels).

Kenniskring

De kenniskring bestaat uit negen leden die elk hun eigen onderzoeksterrein hebben.

  • Elisabetta Lazzaro (lector)

  • Arjan Moerbeek bekijkt specifieke vormen van creatieve crossovers met andere industrieën.

  • Carolien Hermans onderzoekt de relatie tussen empathic design en bedrijfsserviceprocessen.
  • Frederik Situmeang gebruikt big data om patronen te ontwarren in waardecreatie door creatieve ondernemers.
  • Jeroen Euwe onderzoekt carrièreontwikkeling van kunstenaars, diversiteit en gatekeepers.
  • Karen Sikkema experimenteert met ontwerp, prototypes en selectie van creatieve ondernemers door middel van creatieve crossovers
  • Marco Mossinkoff bestudeert het genereren van verbeelde gemeenschappen.
  • Nicoline Mulder zoekt naar een vorm van projectmanagement voor samenwerkende creatieve professionals.
  • Paul van Amerom kijkt welke strategische allianties problemen in de praktijk van creatieve organisaties zouden kunnen oplossen.

Lector Elisabetta Lazzaro

Elisabetta Lazzaro is cultureel econoom en lector Creatieve Economie. Voorheen was zij als professor verbonden aan de Université Libre de Bruxelles, de Southern Methodist University, Dallas, USA en de Padua Universiteit, Italië. Momenteel werkt Lazzaro aan nieuw onderzoek dat gericht is op het beter vastleggen en het bevorderen van de toegevoegde waarde van kunstenaars, culturele en creatieve makers, ondernemers en organisaties.

Lees het interview ‘You need creative professionals to do this’ (Engels)