HKU

JamToday

JamToday is het eerste Europese Netwerk dat game jams organiseert gericht op applied games. Het netwerk is opgezet in 2014 met steun van het Europese programma CIP-ICT-PSP. Game Jams zijn krachtige instrumenten om innovatie te stimuleren bij het maken, ontwikkelen en de inzet van games.

Expertise centre for Games & Game design

Het Expertise centre for Games & Game design (EGG) heeft als doel kennis over applied games en applied game design te bundelen voor overheid, ondernemers, de game sector en media.

Partners: TNO en Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI).

Joker Methode

De Joker Methode is een didactische methode om in projectgroepen op een speelse en dynamische manier groepsdynamische processen aan de orde stellen, zodat studenten er zelf mee aan de slag gaan. De methode is beschikbaar als kaartspel.

Think Design Play


In 2011 organiseerde het lectoraat het vijfde jaarcongres van de Internationale Digital Games Research Association (DiGRA). Think Design Play was een ontmoetingsplaats voor onderzoekers, ontwerpers, ondernemers en overige geïnteresseerden in games en play. Een plek om op conventionele, maar ook onconventionele wijze kennis en praktijkervaring uit te wisselen over games en play voor entertainment en andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de zorg en onderwijs.

Game Scope


Game Scope is een methode die opdrachtgevers van serious games helpt om hun wensen beter te formuleren. Deze vorm van samenwerken tussen opdrachtgevers en ontwikkelaars leidt tot meer efficiëntie en innovatie en is beschikbaar als app voor Apple en Android.

Game Seeds


Game Seeds is een brainstorm methode die ontwerpers op een speelse manier helpt bij het ontwerpen van games en personages. De methode is beschikbaar als kaartspel en wordt veel toegepast in het onderwijs en in workshops.

Partners: Monobanda en Metagama

Growing Games

Growing Games is een meerjarig stimuleringsprogramma (2013-2016) om de duurzame groei van de Nederlandse applied game-sector te bevorderen. Binnen zes kernprojecten voor de sectoren zorg, veiligheid en educatie wordt een aantal activiteiten uitgevoerd waar gamebedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Partners: Dutch Game Garden, iMMovator, Dutch Games Association en Economic Board Utrecht.

DJ Fiero


DJ Fiero is een revalidatiegame voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. Met deze game kunnen jongeren thuis oefenen en daardoor sneller en met meer plezier revalideren.

Partners: De Hoogstraat Revalidatie

Moodbot

Moodbot is ontwikkeld voor psychiatrische cliënten. Het werkt als een interactieve coach, die mensen aanspoort om signalen van terugval te noteren. Door het spelen van de game krijgt de cliënt meer inzicht in zijn eigen herstelproces en ervaart hij meer eigen regie. Het spel stimuleert ook om andere cliënten virtueel te bezoeken, zodat een netwerk ontstaat.

Partners: UMCU

Handson


Handson is een game voor kinderen die lijden aan Celebrale parese.  Dit is een ontwikkelingsstoornis die gekenmerkt wordt door motorische stoornissen (onder andere spasme en krampachtig bewegen). De game helpt kinderen om hun fijne motoriek te ontwikkelen.

Partners: Roesingh Research and Development

Dream


Dream is een game voor kinderen te laten herstellen van aandoeningen in het fysieke, cognitieve en sociaal-emotionele domein. De game is een Wii-spel voor 4 spelers waarin kinderen met gezonde leeftijdsgenoten kunnen oefenen in een speelse fantasiewereld. Dream is ontwikkeld als onderdeel van het project Game Research for Training and Entertainment (GATE).

Hexigo


Hexigo is een bordspel dat een didactische methode biedt om op een speelse manier de kwaliteit van projectonderwijs te verbeteren. Hexigo is ontwikkeld als onderdeel van het project GameWise, dat gesteund is door het Europese programma Leonardo (Life Long Learning Programme).

Burgemeestersgame


Game over bestuurlijke dilemma's: via een computersimulatie krijgen burgemeesters een ingewikkeld crisisscenario voorgeschoteld. Net als in het echt kan advies gevraagd worden aan de leden van het crisisteam. Laverend door verschillende adviezen zoekt de burgemeester zijn weg door de crisis.

Slag om Dondervoort

Slag om Dondervoort is een game voor middelbare school leerlingen. In een social en urban game verwerven de leerlingen kennis over het leven in een vestingstad, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De game speelt zich deels af in de klas, online en in één van de vestingsteden.

Partners: Nederlandse Vereniging van Vestingsteden

CarKit

2010

CarKit is een game voor kinderen over natuurkunde. De game is een race spel dat spelers helpt om Newtoniaanse fysica te begrijpen. Spelers bouwen een race mobiel en gaan de strijd aan met elkaar. CarKit is ontwikkeld als onderdeel van het project Game Research for Training and Entertainment (GATE).

Code 4


Code 4 is een grootschalige game voor organisatieverandering. De game laat medewerkers vanaf de eigen werkplek ervaren wat de kracht is van heldere doelen en hoe belangrijk het is om je in te leven in de klant. Het spel duurt drie weken en is onderdeel van het dagelijks werk, waardoor er direct verandering ontstaat in de werkpraktijk.

Partners: Demovides, Hubbub en de Belastingdienst.

Beestenbende


Beestenbende is een iPhone game voor gezinnen over wetenschap. Welk team helpt het beste de dieren in het kabinet die in de war zijn? De game tovert de gewone bezoeker op speelse wijze om in een ware wetenschapper. Beestenbende is ontwikkeld als onderdeel van het project Smart Experience Actuator (SEA), dat als doel had om serious games te introduceren in de sectoren erfgoed, retail en toerisme.

Partners: Hubbub en Universiteitsmuseum Utrecht

Pig Chase


Pig Chase is een game voor varkens in de intensieve veehouderij. Nieuwe vormen van mens-varken-interactie maken het mogelijk voor consumenten en varkens om een nieuwe band te smeden, en elkaars cognitieve vaardigheden te ervaren. De game is ontwikkeld als onderdeel van het project Playing with Pigs.

Smokkelspel


In het smokkelspel worden bezoekers uitgedaagd om zich te verplaatsen in illegale smokkelaars rondom de Eerste Wereldoorlog. Ze kopen via RFID smokkelwaar in op de ene locatie in het park en verkopen dat weer op een andere, tegen een hoger tarief. Bezoekers leren spelenderwijs waarom en wat er gesmokkeld werd en hoe het is om zelf te smokkelen. Online konden ze verder smokkelen en de score van hun smokkelbende verhogen.

Partners: Nederlands Openluchtmuseum

Water en Vuur spel

Zowel in het museumpark en op de website van het museum veranderen bezoekers in verkoopknechten van Lambertus, een (historische) water- en vuurverkoper met eigen winkeltje, zoals deze rond 1900 in Nederland bestonden. Want warmte was niet zo vanzelfsprekend destijds. Bezoekers moeten online en in het park (via RFID) hun handelswaar op de juiste locaties aanbieden en zo geld verdienen. Wat ze waar kunnen aanbieden, ontdekken ze door goed te kijken naar de presentatie in het museum van de collectie. In het spel is een van de primaire gedragingen in een museum - kijken naar de collectie - als basis game mechanic genomen. Online spelen: www.winterspel.openluchtmuseum.nl

Partners: Nederlands Openluchtmuseum

Canongames


Als exploratie welke mogelijkheden games en play het Nederlands Openluchtmuseum bieden, gingen gedurende vier jaar alle eerstejaars studenten aan de slag met het maken van een game over een van de vensters in de Canon de Nederlandse Geschiedenis. Studenten kwamen met verrassende games voor op de website en in het park, waarbij het vooral een uitdaging bleek om 'fun' en 'facts' met elkaar te vervlechten. Wat en hoe leer je precies in een spel? Succesvolle resultaten werden soms als game ingezet in het museum of dienden als leidraad voor nieuwe museumpresentaties. De filmpjes werden niet alleen door HKU-docenten beoordeeld, maar ook door museummedewerkers becommentarieerd.

Partners: Nederlands Openluchtmuseum

Kofferstory

In het project Kofferstory bedachten vierdejaars studenten een manier om meer persoonlijke en historische verhalen van 'gewone' mensen in het museum te krijgen. Ze onderzochten op welke manier het museum de meeste bijzondere verhalen kon ontdekken, laten vertellen en categoriseren. Daar rolde Kofferstory uit: een combinatie van kek uitziende opnameapparatuur, een app met verdiepende vragen en een geïnteresseerde luisteraar. Het project is (nog) niet letterlijk ingezet door het museum, maar leidde wel degelijk tot nieuwe wensen en inzichten op het inzetten van co-creatie door het museum.

Partners: Nederlands Openluchtmuseum

Vogels!


Vogels! is een a rehabilitatiespel voor ouderen met hemiplegie. The speler traint zijn arm door een vogel door een drie-dimensionale omgeving te sturen.Vogels! werd ontwikkeld als studentenproject binnen het lectoraat

Partner: Focal Meditech

Road to Happiness

Road to Happiness was een meerjarige campagne die voor en door jongeren in Nederland ontwikkeld werd, met als doel om jongeren bewust te maken van de barrières die jonge vrouwen in ontwikkelingslanden tegenkomen. In samenwerking met HKU ontwikkelt Plan Nederland crossmediale campagnes en mediaproducten voor de campagne. Binnen het lectoraat werd een game ontwikkeld door studenten over de trek van jonge vrouwen in Ghana naar de grote stad.

Partner: Plan Nederland

IxDA14 Education Summit

Interaction is het internationale congres van de Interaction Design Association. In 2014 vond het congres plaats in Amsterdam. HKU was academic partner en het lectoraat organiseerde samen met de TU Delft de ééndaagse education summit. Er werd gewerkt aan nieuwe onderwijsmodellen, online portfolio's en de relatie tussen design onderwijs en de creatieve industrie.

Partners: IxDA, TuDelft

Playful Business


Dit project was onderdeel van de toekomstverkenning Serious Games door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Het doel van de verkenning: inspirerende vergezichten ontwikkelen op games die meer willen bieden dan alleen entertainment. Voor het onderdeel Playful Business hebben we gekeken naar de toegevoegde waarde van gaming voor organisaties. Dit hebben we gedaan in de vorm van een real life game. Lees de publicatie.

Cultures@Play Game Jam

In dit project werd onderzocht hoe twee culturen van elkaar verschillen, hoe ze met elkaar overeenkomen, en vooral: wat ze van elkaar kunnen leren via spel (een game jam is zelf een soort spel, met regels en een doel) en via het maken van spellen. In 2011 met Turkse en Nederlandse studenten in Istanbul en daarna in  Ho Chi Ming City and Ha Noi tijdens de VietJam! Game Jam in 2012. Hetzelfde werd later ook met andere landen gedaan zoals China en Japan.

Lees meer over applied game jams.